Toparlanıyoruz’dan Hükümete Somut Öneriler

0
13
Toparlanıyoruz’dan Hükümete Somut Öneriler

Toparlanıyoruz Hareketi hafta sonu hükümet programını hazırlamakta olan yeni hükümete, hem bu programda yer alması gerektiğini düşündüğü hem de seçim gününe değin geçecek süre zarfında hükümetin uygulamaya koymasının elzem olduğuna inandığı tedbirleri yazılı olarak aktardı. Hareket hükümetin 40 günlük sürede özellikle Bakanlar Kurulu’nun ama ayrıca her bir Bakanlığın yapacağı inceleme ışığında önceki hükümetin hukuka ya da kamunun yararına aykırı tüm karar ve uygulamalarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bunların ya durdurulması ya da iptal edilmesi için adım atılmasını talep etti.

Toparlanıyoruz Hareketinin talepleri arasında yasadışı istihdamlar, kamu bankalarından haksız yere alınan/ödenmeyen krediler, petrol dolum tesisi ve taş ocakları konusunda verilen izinler, devlet arazilerinin kiralanması, bazı derneklere belirli Bakanlıklar tarafından yapılan yardımlar, noter izinleri, bazı Bakanların AKSA ile ticari ilişkileri, LTB’de devam eden yolsuzluk/usulsüzlük incelemeleri ve daha pek çok başka konuda bilgi ve belgelerin paylaşılması, hukuka/kamu yararına aykırı olan kararların iptal edilmesi, durdurulması ya da değiştirilmesi yer alıyor.

Toparlanıyoruz Hareketi tarafından yeni hükümetin icraat yapması istenen konular arasında Karpaz’da mühürlenen ancak seçim yatırımı olarak yeniden kullanıma açılan kaçak yapıların mühürlenip hukuksuzluğa son verilmesi, Polis Genel Müdürlüğüne insan hakları konusunda yapılmış olan çok sayıda suç duyurusunun akibetinin ne olduğunun kamuoyu ile paylaşılması, teknecik elektrik santraline diğer kalemlerden acilen kesinti yapılarak bir filtre alınması için girişim başlatılması, eşcinselliğin yasaklandığı yasa hükümlerinin değiştirilmesi, gece kulüplerinde devam eden insan hakkı ihlaline son verilmesi için kapatılmaları da dahil tedbir alınması, TOMA alımının derhal iptal edilmesi de bulunuyor.

Toparlanıyoruz Hareketi lideri Kudret Özersay’ın sosyal medyada açıkladığı bu girişim çerçevesinde Hareketin yeni hükümete tüm bu konularda atacağı adımlarda her türlü desteği vermeye hazır olduğunun da hükümetle paylaşıldığına vurgu yapıldı