Toparlanıyoruz’dan Fellahoğlu’na sorular!

30 Ağustos 2013 Cuma | 12:13
Toparlanıyoruz’dan Fellahoğlu’na sorular!
Kıbrıs Town Houses

Toparlanıyoruz Hareketi Seçilmiş ve Atanmışları İzleme Komitesi, LTB Başkanı Fellahoğlu’na seçim döneminde Halka verdiği sözleri madde madde hatırlatarak bunların hangilerini ne oranda gerçekleştirdiğini sordu. Hareketten yapılan açıklamada başta yolsuzluklardan hesap sorulması konusunda atılacağı söylenen adımların ne olduğunun kamuoyu ile paylaşılmasını beklediğine dikkat çekerek, LTB seçim sonuçlarının açıklandığı gün “seçilenlerin yapacaklarının ve verdiklerin sözlerin takipçisi olama” yönünde söz verdiğini hatırlattı. Hareket özellikle yolsuzluk ve geçmişte yapılan yasa dışı uygulamalar konusunda “Sayıştay’ı bekliyoruz”, “yargı süreci devam ediyor” gibi günü kurtarıcı cevaplarla durumun geçiştirilmeye çalışıldığını, oysa geçiş dönemi hükümetinin yargı kararı beklemeksizin adil olmayan ya da yasalara aykırı olan uygulamaları doğrudan karar alıp iptal etme yoluna gittiğini hatırlattı.

İşte Toparlanıyoruz Hareketi tarafından sorulan sorular:
Sayın Fellahoğlu’nun Seçim Programında, belediyenin bütçe açığının kapatılması için aşağıdaki 5 adımın atılıp denk bütçe sağlanacağı vaadedimişti. Sayın Belediye Başkanının görev süresinin üçte birlik kısmı dolmuş olduğundan bu vaatlerin güncel durumunu, seçimde verilen sözlerin tutulup tutulmadığını bilmek istiyoruz. İşte verilen vaatler ve sorularımız:

ADIM 1) Çıkar gruplarının etkisi ile dışarıdan yıllık olarak alınan 4,2 Milyon TL’lik hizmet alımını göreve gelir gelmez durduracak ve bu hizmetlerin kendi personel kaynaklarınızla en kaliteli şekilde yapılmasını sağlayacaktınız.

SORU 1) Bu çıkar grupları tespit edilerek yapılmakta olan hizmet alımına son verildi mi? Yıllık kazanç beklentiniz olan 4,2 Milyon TL’nin, 4 aylık ve toplam sürenizin 1/3 dönemine denk gelen 1,3 Milyon TL’lik kısmı kasanıza girdi mi?

ADIM 2) %30 olarak toplanmakta olan gelirlerin toplanmasını %80 seviyelerine çekerek, yıllık olarak ilave 13 Milyon TL’lik bir kaynak yaratılacaktı.

SORU 2) Bu gelirler %30’lar seviyesinden şu an itibariyle yüzde kaça ulaşmıştır? Taahhüdünüz gereği, 4 aylık sürede kasanıza girmesi gereken 4 Milyon 333 Bin TL kasanıza girdi mi? Seçim bildirgenizin ayni maddesinde sözünü ettiğiniz su sayaçlarının 1 yıllık sürede takılmalarının gerçekleşmesi için ihale hazırlıklarına başlandı mı?

ADIM 3) Toptancılar Halinin Lefkoşa Türk Belediyesi şemsiyesi altına alınacaktı.

SORU 3) Toptancılar halinin Lefkoşa Türk Belediyesi şemsiyesi altına alınma faaliyetlerinin son durumu nedir? Bu projeden elde etmeyi tasarladığınız 3 Milyon TL kasanıza girdi mi?

ADIM 4) Atık ürünlerin artı değere çevrilecekti.

SORU 4) Konu ile ilgili faaliyetlere başlandı mı?

ADIM 5) 8 yıllık süre ile özel bir şirketle yapılmış olan ve Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan yıllık 30 Bin TL değerinde belediyenize ait reklam panoları sözleşmesi iptal edilecekti.

SORU 5) Konu reklam panoları sözleşmesini iptal ettiniz mi ? Ne zaman iptal edip bu konudaki sözünüzü yerine getirmeyi düşünüyorsunuz? İltimas geçilerek ve belediyenin hakkının yedirilerek sürdürülen bu gelirden beklentiniz olan 2 Milyon TL’yi henüz alamamakla birlikte, mensubu olduğunuz partinizin de bu panolara erken genel seçim süresince bolca ilan vermesi çelişkisini nasıl açıklarsınız? Bu haksız duruma, eski yönetim gibi, sizin yönetiminizin de dâhil olduğunu düşünür müsünüz?

Toparlanıyoruz Hareketi
Seçilmiş ve Atanmışları İzleme Komitesi