Tevfik Bilgin’in bankacılık sektörü hakkındaki değerlendirmeleri…

0
11

Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski Başkanı Tevfik Bilgin’i misafir ettik. KKTC Bankalar Birliği tarafından organize edilen seminer, özellikle yurt dışında gelişmekte olan bankacılık faaliyetleri hakkında değerlendirme ve tespitler konusunda katkı yapılması ve sektörün son durumu hakkında fikir vermesi açısından verimli toplantı olmuştur.
Özellikle Türkiye bankacılık sektörünün geçmişten günümüze göstermiş olduğu gelişmelerin de irdelendiği toplantı, sektörün şu an itibarıyla bulunduğu sağlam finansal yapının sürekliliğinin korunması ve daha ileriye götürülmesi adına yapılması gereken hamleler konusunda da bilgi vermektedir.
Özellikle 2001 krizi ile Türkiye bankacılık sektöründe devrim niteliğinde gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler neticesinde Avrupa’nın ekonomik krizle, özellikle de bankacılık krizi ile boğuşmak zorunda olduğu ortamda, Türkiye ekonomisinin bu enkazdan en az hasarla çıkmış olması da, sektörün gelişimi konusunda daha sağlıklı yapı tesis edildiğini göstermesi açısından önemlidir.
2001 krizi ile bankacılık sektöründe yaşanan enkazla birlikte neredeyse Türkiye’nin milli gelirinin üçte birine ulaşan mali yük, sektöre çok büyük darbe vurmuştur. 2001 yılında yaşanan kriz, bugünkü istikrarlı bankacılık sisteminin doğmasına neden olmuş ve Avrupa bankacılık sektörünün adeta tel tel döküldüğü ortamda güçlü mali yapısı ile Türkiye bankacılık sektörü, örnek olma özelliğini taşımıştır.
Ülkemize baktığımız zaman, KKTC bankacılık sektörünün göstermiş olduğu gelişim, 2004 yılından günümüze değin Türkiye ile paralel gelişmekte olan yasal altyapı değişikliği, mali yapıyı korumuş ve ekonominin şeffaf ve kurumsal yapıya kavuşmasına yardımcı olmuştur.
Özellikle sektörün olmazsa olmazları arasında yer alan kurumsallaşmanın önemi ve sektörün gelişimi açısından bankaların bireylerin kontrolünden çıkıp, sisteme dayalı yapının kurulması ile profesyonel kişilerin yönetime getirilmesi, hem denetim mekanizması hem de denetim olgusunun süreklilik kazanmasına yardımcı olmaktadır.
Bankacılık sektörünün kurumsallaşmanın dışında en önemli unsur olarak da bilgi sistemleri (IT Information Technology) konusunun da bankaların kontrol ve denetim mekanizmasını daha verimli yapıya kavuşturacağı ve şeffaflığın önünü açacağı öngörüsü yapılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yukarıda bahsedilen unsurlar, bankacılık sektörünün olmazsa olmazları olarak da değerlendirilmektedir.
Özellikle Bankalar Yasa Tasarı’nın gündemde olduğu ve tasarının yasallaşması durumunda sektörde oluşacak yenilikler konusunda da değerlendirmelerde bulunulmuş ve yasanın belirli risk seviyesinin mevduat kapsamından çıkarılıp öz kaynak verimliliği üzerinde tesis edilmesi ile bankaların daha fazla öz kaynak bulundurma ve öz kaynak karlılıklarını artırma yolunda şimdiden çalışma yapılmasının gerekliliği konusuna da açıkça vurgu yapmaktadır.