Sorun kaçak vidanjörler

6 Haziran 2013 Perşembe | 09:55
Sorun kaçak vidanjörler
Kıbrıs Town Houses

KOKUNUN NEDENİ HASPOLAT DEĞİL… LTB Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, tesisten doğaya verilen suyun arıtıldığını söyledi. Mağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp ise, su Mağusa’ya ulaşana kadar, aralarda dereye atık döküldüğünü tespit ettiklerini belirtti

Duygu ALAN
Havadis ekibi, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kanalizasyon Şube ekipleri ile birlikte dün Haspolat’taki İki Toplumlu Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’ni ve halen faaliyette olan eski arıtma tesisini ziyaret etti.
Her iki tesisteki faaliyetleri yerinde inceleyen Havadis ekibi, yetkililerden bilgi edindi.
Evsel atıklar için dizayn edilen İki Toplumlu Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nde dünyadaki atık su arıtma tesislerinin kullandığı en ileri teknoloji olan membran sistemi uygulanarak arıtma işlemi gerçekleştiriliyor.
Tamamen bilgisayar destekli çalışan tesiste arıtılan atık su, önce tesiste yer alan laboratuarlarda tahlil ediliyor, çevre ve insan sağlığı açısından uygunluğu tespit edildikten sonra dereye deşarj ediliyor.
İki Toplumlu Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nde ayrıca arıtma sırasında çıkan kötü kokular, dev filtreler aracılığı ile tamamen hapsedilerek, dışarıya yayılmıyor.
Peynir altı suları ve mezbaha atıklarının boşaltıldığı Haspolat’taki eski arıtma tesisinde ise arıtılan su havuzlarında ve suyun arıtılmaya devam edildiği havuzlarda, ördek, kaplumbağa, kuş gibi birçok canlı yaşıyor. Eski tesisten dereye deşarj edilen suyun kalitesi ise öngörülen standartlarda.

Kokunun nedeni mezbaha atıkları ve peynir altı suları
Evsel atıkları arıtma işlemi için dizayn edilen Haspolat Eski Arıtma Tesisi’ne, Ocak 2013 tarihine kadar evsel atıkların yanı sıra insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden peynir altı suları ve mezbaha atıkları da boşaltılıyordu.
Ülkenin tüm yükünü çeken tesis, kapasitesinin üzerinde atık alıyor, yeteri kadar hizmet veremiyordu.
Hal böyle olunca da atık sular taşarak dereye karışıyor, oradan da doğaya akıyordu.
Uzun yıllar kapasitesinin üzerinde atık alan Haspolat Eski Arıtma Tesisi, Ocak 2013 tarihinde İki Toplumlu Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nin devreye girmesi ile birlikte rahatladı.
Eski arıtma tesisinde şimdi sadece peynir altı suları ve mezbaha atıkları arıtılıyor. Kapasitesinin altında çalışan tesiste arıtılan, içerisinde canlıların yaşadığı su ise yine tahlil edildikten sonra dereye deşarj ediliyor.
Atık sular nedeni ile etrafa yayılan kötü koku ise eski arıtma tesisine boşaltılan peynir altı suları ve mezbaha atıklarından kaynaklanıyor.

Özkaynak: Dereye deşarj edilen su standartların üzerinde
LTB Kanalizasyon Şube Amiri Faik Özkaynak, İki Toplumlu Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nin devreye girmesi ile birlikte deşarj edilen arıtılmış suyun standartların üzerinde kaliteye sahip olduğunu söyledi.
Özkaynak, “Her iki arıtma tesisinde de arıtılan su, tesis laboratuvarında tahlil edildikten sonra dereye deşarj ediliyor. Tesislerden dereye deşarj edilen sular, Ocak 2013 tarihi itibari ile öngörülen standartlarında üzerinde bir kaliteye sahiptir” şeklinde konuştu.

Koku sorunu
Faik Özkaynak, etrafa yayılan kötü kokunun eski tesise dökülen peynir altı sularından ve mezbaha atıklarından ileri geldiğini kaydetti.
Haziran ayı içerisinde koku sorununun da daha aza indirileceğini kaydeden Faik Özkaynak , “Kötü kokunun sebebi, eski tesise boşaltılan peynir altı suları ve mezbaha atıklarıdır. Ancak, yeni tesisten arıtılan temiz suyu ay içerisinde eski tesise yönlendirerek, koku sorununu azaltmaya çalışacağız. Kokunun tamamen ortadan kaldırılması için peynir altı sularının ve mezbaha atıklarının eski tesise dökülmemesi gerekiyor” dedi.

Kayalp: Arıtma tesisinden çıkan su temiz
Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp, Ocak 2013 tarihi itibarı ile Haspolat’taki arıtma tesislerinden dereye deşarj edilen suyun, temiz olduğunu kaydetti.
Kayalp, “Haspolat’taki arıtma tesislerinden dereye verilen su ocak ayından itibaren istenilen standartlarda ve gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından tehlike arz etmiyor. Ancak, arıtma tesisinin ilerisinden ve bazı köylerden vidanjörlerle dereye boşaltılan atıklar arıtma tesisinden çıkan temiz su ile karışıyor ve su kirlenerek Köprü Göleti aracılığı ile Haspolat’tan Gazimağusa’ya kadar ulaşıyor” dedi.
Kayalp, çevre örgütlerinin açıklamasına göre, vidanjörlerle gelişi güzel noktalardan dereye dökülen atık su miktarının günlük 500 ton civarında olduğunu kaydetti.

“Çözüm yolu belli”
Oktay Kayalp, Haspolat’taki eski arıtma tesisinin de bir an önce peynir altı suları ve mezbaha atıklarından kurtarılması gerektiğini söyledi.
Arıtmadan çıkarak etrafa yayılan kötü kokunun nedeninin eski arıtma tesisine boşaltılan evsel atıklar dışındaki diğer atıklar olduğunu kaydeden Kayalp sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bakanlar Kurulu, peynir altı suları ve mezbaha atıkları konusunda bir karar aldı ancak uygulamaya konulmadı. Arıtma tesisinden etrafa yayılan kötü kokunun sebebi bu peynir altı suları ve mezbaha atıklarıdır. Çözüm açıkça ortadadır. Eğer devletin bu tür atıkları arıtacak bir tesis yapmaya imkanı yoksa, o zaman tüm ülkeyi kirleten bu atıkları Güney Kıbrıs’ta bulunan tesise yönlendirmelidir.”

İki Toplumlu Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan su, önce tesis laboratuarlarda tahlil ediliyor, çevre ve insan sağlığı açısından uygunluğu tespit edildikten sonra dereye deşarj ediliyor


Ocak 2013 tarihine kadar ülkenin tüm yükünü çeken Eski Arıtma Tesisi’ne şimdi sadece peynir altı suları ve mezbaha atıkları boşaltılıyor