Siber Hükümet Programını Açıkladı

0
21
Siber Hükümet Programını Açıkladı

Siber, geçen  dönemde hukuk kurallarına ve kamu yararına aykırı karar ve uygulamaların iptali veya uygulamalarının durdurulmasının sağlanacağını belirterek  “Kamuyu zarara uğratan usulsüz uygulamalar, mevzuatın imkan verdiği ölçüde hiç tereddütsüz yargıya taşınacaktır” dedi.CTP-BG DP-UG ve TDP Koalisyon Hükümetinin Programı Meclis Genel Kurulu’nda okundu. Programın ilk kısmını Başbakan Sibel Siber , kalanını ise  Maliye Bakanı Zeren Mungan  okudu.

Yaklaşık 1 saat süren 31 sayfalık hükümet programının okunmasının ardından saat 12.00 sıralarında genel kurul toplantısı tamamlanarak oturum kapatıldı.

GENEL GÖRÜŞME PERŞEMBE…

Hükümet programının okunmasından 2 tam gün sonra, Perşembe günü genel kurul yeniden toplanacak ve programla ilgili genel görüşme açılacak.

Genel görüşmenin tamamlanmasının ardından, 1 tam gün sonra güven oylamasına gidilecek.

SİBER: “GÖREV HÜKÜMETİ OLUŞTURULMUŞTUR”

Hükümet Programı’nı okuyan Başbakan Siber, Hükümetin, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, her bireye eşit mesafede durma ve topluma  hizmet   etme  anlayışıyla hareket edecek bir kamu hizmeti sunmayı, insanların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı temel ilke olarak benimsediğini vurguladı.

“Hükümetimiz, görev yapacağı süre içinde bu görevi en üst düzeyde gerçekleştirme çaba ve gayreti içerisinde olacaktır. Bu çaba ve gayretlerin dönemimiz ve sonrasında da yürütülmesi imkanlarını sağlamak üzere görev Hükümeti oluşturulmuştur” dedi.

Siber, bu anlayışla oluşturulan Hükümetin öncelikle demokrasi kültürünü geliştirmek ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için çalışacağını; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı kalacağını söyledi.

Siber, Hükümetin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecini Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma ve işbirliği içinde sürdürmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerin karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde geliştirilmesini öngördüğüne işaret ederek “ Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebilmesi imkanlarını sağlamak üzere Türkiye'nin siyasi, teknik ve mali desteği büyük önem taşımaktadır” dedi.

Başbakan Siber, AB ve üye ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılmasına  da önem verileceğini kaydetti.