Sarpten: Siyasetin kirli elleri eğitimin üzerinden kalkmalı

30 Haziran 2013 Pazar | 10:26
Sarpten: Siyasetin kirli elleri eğitimin üzerinden kalkmalı
Kıbrıs Town Houses

Soru: Sayın Sarpten her ne kadar sizi gerek yazılı gerekse görsel medyadan tanıyorsak da bir de sizin ağzınızdan bize kendinizi tanıtır mısınız?

Salih Sarpten: 1970 Limasol doğumluyum. Anafartalar Lisesi’ndeki öğretimimin ardından İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldum. Yüksek öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi Temsilcisi olarak ÜTK içerisinde yer aldım. 1995 yılında Lapta Yavuzlar Lisesi’ne fizik öğretmeni olarak atandım ve 15 yıl süre ile bu görevde bulundum. 2001- 2007 yılları arasında KTOEÖS’te yönetim kurulu üyesi ve örgütlenme sekreteri görevlerinde bulundum. Yüksek lisans eğitimimi “Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim” alanında tamamladım. “Eğitim Yönetimi” alanında doktora çalışmalarımın yanı sıra Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği, Genel Sekreterlik görevini sürdürmekteyim. Halen Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım.

Soru: Peki hocam, neden siyaset ve neden aday oldunuz?

Salih Sarpten: Bu ülke ve birlikte yaşadığım bu ülke insanları adına derin kaygılarım var. Siyasi istismarın, adam kayırmacılığının, ahbap-çavuş ilişkisinin olmadığı bir siyasi yapılman mümkündür. Kıbrıs’ı vatan olarak bilen her bireyle ortak bir gelecekte buluşmak mümkündür. İşte bu geleceği kurgulamak adına nitelikli siyasetin parçası olmak için adayım. Her türlü ayrımcılığa karşı duran bir anlayışla kendi insanımızı siyasetin öznesi yapmak, bu süreçteki temel uğraşım olacaktır. 

Soru: Seçilirseniz hedefiniz nedir, neler yapmayı planlıyorsunuz?
Salih Sarpten: Kıbrıs’ta sorunların anasının “Kıbrıs Sorunu” olduğu aşikardır. Kıbrıs’ta federal bir çözüm mümkündür ve bunun için çaba sarf edilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Öte yandan ülke siyasetine; insan odaklı sosyal politikaların yön vermesini sağlamak için ne kadar çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. Bu ülkede yaşayan herkes onurlu bir yaşamı hak ediyor. Kimsenin bizi yönetmeye hakkı yoktur. Kendi ülkemizi kendimiz yönetebilir, hep birlikte kendi geleceğimizi kurabiliriz.

Soru: Peki hocam bir eğitim bilimci olarak ülkede eğitimde ciddi sorunlar
olduğunu farkındasınız. Size göre eğitimde en önemli sorunlar nelerdir?

Salih Sarpten: En temeldeki eğitim sorunu; eğitimle ilgili kararların, siyasi kaygılarla alınıyor olmasıdır. Eğitim, bir ülkenin geleceği demektir. Eğitimle ilgili kararları; siyaseti istismar ederek, siyasi yakın ve yandaşlar üzerinden, ahbap-çavuş ilişkisine göre alırsanız ülkenin geleceğini yok etmiş olursunuz. Çocuklarımıza, gençlerimize yaşanmaz bir ülke vermiş olursunuz. Eğitimde yapılması gereken ilk ve en önemli şey; siyasetin kirli ellerinin eğitimin üzerinden kalkmasını sağlamaktır.
Eğitim bilimi ilkelerini ve eğitim araştırmalarını odağına alan, bilimsel temeller üzerinde gelişen bir eğitim sistemi oluşturmalıyız. Siyasi kaygılardan ve çeşitli ideolojilerden bağımsız; bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen, çağdaş öğretmen yetiştirme, istihdam etme ve yükselme politikaları hayata geçirmeliyiz. Öğretmeni ve öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltmeliyi başarmalıyız. Öğretmen mesaisini artırmaya değil, eğitimin verimi ve niteliğini artırmaya dönük esaslar üzerinde çalışmalıyız.

Soru: Peki hocam bu sorunları ortaya koyuyorsunuz ama bu sorunların çözümleri nasıl olmalı?

Salih Sarpten: Başta eğitim alanındaki sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm eğitim paydaşları ile iletişime geçilerek, daha etkin bir eğitim sisteminin yapılandırılması için katılımcılık ilkesinin yaşama geçirmek gerekmektedir. Bu kapsamda “V. Milli Eğitim Şurası”nın gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkları başlatılarak, iyi bir planlamayla mümkün olan en kısa sürede “V. Milli Eğitim Şurası” gerçekleştirilmeli, şuranın çıktılarını da dikkate alan bir eğitim planının hazırlanması ve bu planın kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır.

Soru: Partiniz seçimler sonrasında iktidara gelmesi halinde eğitimde neler değişecek?

Salih Sarpten: Her şeyden önce eğitim anlayışı ve eğitime bakış açısı değişecek. Mevcut durumda eğitim sistemimizin en başta çalışma yaşamında başarılı olabilmek için gerekli bilgi ve becerileri yeni nesillere kazandıramamasından kaynaklanan ciddi çarpıklıklar bulunmaktadır. İstihdam alanlarında KKTC vatandaşlarının azalan düzeylerde tercih ediliyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Ülkemizin kaynaklarının özellikle hizmet ve bilişim teknolojileri alanında akademik ve pratik eğitim yolları ile insan kaynağımızın daha üstün niteliğe ulaşması için kullanılacaktır. Bu kapsamda, yaşam boyu eğitim ve destek programları ile KKTC vatandaşlarının istihdam imkânı bulmaları sağlanacaktır.
Kıbrıs Türk eğitim sistemine, eğitimdeki “her öğrenci öğrenebilir” ve “her öğrenci değerlidir” ilkeleri hakim olacak. Eğitimin genel yapısı, öğrencilerin kendi beceri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları ve mümkün olan en üst düzeyde kendilerini geliştirebilmelerini sağlayan “bireysel farklıklara dayalı eğitim anlayışına” esaslarına göre şekillenecek.
Eğitim-öğretim alanındaki iş birliğini; sınıf içi, okul içi, okullar arası, toplumlararası ve uluslararası düzeyde algılayıp bu amaç doğrultusunda projeler tasarlayıp hayata geçirmesi mutlaka sağlanacaktır.