Haber Üst

Poliçeler (Değişiklik) Yasası herkesi memnun etmedi

Haber İçi Üst
Haber Yazı İçi

Poliçeler (Değişiklik) Yasası, Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun imzalaması ve Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girdi. Fakat yasa ile ilgili tartışmalar ve itirazlar halen devam ediyor.
Yasa ile ilgili olarak yaptığım araştırma ve sektördeki uzmanlarla yaptığım görüşmelerde yasanın teknik olarak günün koşullarına ve AB kriterlerine uygun olarak hazırlandığını öğrendim. Bunun yanında, yasa ile ilgili olarak, iş insanlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle yaptığım temaslarda ve bilgi alışverişlerinde, yasanın bazı noktalarına itirazları olduğunu ve önerilerinin, yasayı hazırlayanlar tarafından dikkate alınmadığını ve bu sorunların piyasada büyük sıkıntılar yaratabileceğini vurguladılar.

Ben de, bugünkü yazımda, konu ile ilgili olarak, iş insanlarının ve sivil toplum örgütlerinin itiraz ettiği ve sorunlar yaratacak dediği temel hususlara ve yasadaki bazı değişikliklere değinmek istiyorum.

Yeni yasa, karşılıksız çek konusunu, hukuk mahkemelerinin sorumluluğuna vererek karşılıksız çekten hapis cezasını kaldırıyor. Eskiden bu konu, Ceza Yasası’nda idi. Ancak, yazdığı çek, karşılıksız çıkan kişi, bunu dolandırıcılık maksadıyla yaparsa ve bu da ispat edilirse Ceza Yasası’nda dolandırıcılık suçuyla yargılanması mümkün olabilecektir.

İş çevreleri ve örgütleri bunun ispatının çok zor olacağını ve sistemin iyi çalışmayacağını ayrıca hukuk mahkemelerindeki yoğunluk ve icra sisteminin yavaş çalışmasından ötürü borçlu mağdurlardan daha fazla alacaklı mağdurların olacağını, parasını alamayacak olan iş insanlarının zora gireceğini, piyasanın daha da daralacağını belirtiyorlar. Bunun yanında hapislik korkusu olmadığı için borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin sayısında artışlar olacağını ve bu kişilerin kendilerini güvende hissedeceklerini vurguluyorlar. Öte yandan Türkiye’de de yeni Çek Yasasıyla, hapis cezası kalktığı için, karşılıksız çek olaylarının arttığı ve tahsilatların yavaşladığı bilgileri gelmektedir.

Yeni yasada yapılan diğer değişiklikler de şunlardır; kişi, karşılıksız çeklerini tümüyle ödemeden, çek yasağından kurtulamayacaktır. Öderse, hemen çıkabilecektir. Eski Yasa’da çek yasağındaki bir kişi borcunu ödese de ödemese de 1 yıl sonra çek yasağından çıkabiliyordu.

Eski yasada 250 TL olan çek garanti miktarı yeni yasada en az 500 TL olarak değiştirildi.

Yeni yasada, çekin arkasına, kime ciro edildiğinin açık isim ve tarihle imzalanarak belirtilmesi zorunluluğu getiriliyor.
   Yapılan bu değişiklikler olumlu karşılandı.

Borçların Yeniden Yapılandırılması Yasası (Mazbata Yasası) ve Yeni Poliçeler Yasası ile ticari hayattan kaynaklanan hapis cezalarında yapılan iyileştirmeler, olumlu adımlar olmakla birlikte, alacaklıları da mağdur etmeyen, bin bir fedakarlıkla borcunu zamanında ödeyen vatandaşların vicdanını sızlatmayan, piyasa koşullarının oluşması çok daha adil ve hakkaniyetli olacaktır.

Borç alacak ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümü için bu yasa tek başına yeterli olmayacaktır. Faiz Yasası, İcra-İflas Yasası, ticaret mahkemeleri ve tahkim oluşturulması, Bankalar Yasası’nın revize edilmesi ve benzeri düzenlemelerin bütünlüklü bir şekilde hayata geçmesi çok büyük önem arz etmektedir.

Yazar Hakkında

Haber İçi Alt
canlı bahis, maç tahmini, yeni giriş adresleri, bahis danışman canlı bahis, maç tahmini, yeni giriş adresleri, bahis kritik, bahis