Özgürgün: “Halkına boş vaatlerde bulunuyor”

13
Özgürgün: “Halkına boş vaatlerde bulunuyor”

Özgürgün, Fotiu’nun önceki gün bir EOKA mensubunu anma töreninde Türkiye’ye “işgalci” diye saldırdığı konuşmasında, daha sonra da Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönünde mücadele verdiği iddiasında bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Özgürgün yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs’ta bulunduğu gerçeğini yok sayarak “işgal” edebiyatına devam etmesinin, alışılagelmiş provokatif tutumlarını sergilemeye devam etme niyetinin ispatı olduğunu belirtti.

“HALKINA BOŞ VAATLERDE BULUNUYOR”

Özgürgün açıklamasında, “Kıbrıs sorunun gerçekleri ortadayken ve Anavatan Türkiye’nin sorunun kapsamlı çözümü yönünde vermiş olduğu katkı ve destek tüm ilgili çevreler tarafından takdirle karşılanırken Rum yetkililerin Rum halkına boş vaatlerde bulunmaya devam etmeleri muhataplarımızın adada kapsamlı bir çözüme ulaşma isteği ve niyetinden yoksun tavırlarının yeni bir örneğidir. Daha da önemlisi, Rum tarafının bu tutumu ve söylemleri BM yetkililerinin her iki taraftan halkları çözüme yakınlaştırmayı hedefleyen açıklamalar yapması ve bu yönde politikaların uygulanması telkinlerine de açıkça ters düşmektedir”  ifadelerini kullandı.

“ANAVATANIN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİ KAPSAMLI ÇÖZÜMÜN OLMAZSA OLMAZI”

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkı için kapsamlı bir çözümün olmazsa olmazı ve kapsamlı çözümün BM tarafınca da desteklenen ilkelerinden bir tanesi olduğunu Kaydeden Hüseyin Özgürgün,  bu  hususta Kıbrıs Türk tarafının taviz vermesinin söz konusu olmadığının da defalarca açıklandığını hatırlattı. Özgürgün şöyle dedi:

“Bu vesileyle, kapsamlı çözümün hali hazırda yerleşmiş BM parametrelerini değiştirme peşinde olan Rum tarafına takındıkları bu olumsuz tutumdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyor ve  Kıbrıs Türk tarafının, bu yerleşmiş çözüm parametreleri çerçevesinde müzakereleri sürdürmeye kararlı olduğunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz.”

“BUNLAR EKONOMİK BUHRAN NEDENİYLE GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABALARI…”

Kıbrıs Türk tarafının beklentisinin Kıbrıs Türk tarafınca sergilenmekte olan iyi niyet ve samimi çabanın Rum muhataplar tarafından da sergilenmesi olduğunu kaydeden Özgürgün, Rum halkının içerisinde bulunduğu ekonomik buhran ve bunun yarattığı olumsuz koşullar ortadayken Rum yetkililerin bu tür söylemlerle gündemi değiştirme çabalarının işe yaramayacağını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Rum tarafının içerisinde bulunduğu olumsuz koşulların Kıbrıs Türk tarafı için de memnuniyet verici olmadığını belirterek, sağlıklı ekonomisi olmayan bir yönetimin, huzursuzlukla çalkalanan bir halkın kapsamlı bir çözüme ulaşmaya motive olamayabileceği düşünülse de; bunun Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgilerinden vazgeçeceği ve Rum Liderliğinin Kıbrıs konusu üzerinden Türk tarafının aleyhine olacak sonuçlarla prim kazanma çabalarına izin verileceği anlamı taşımadığını vurguladı.