Müzik, öğretim ve tercih

6

İnsan tercihleri öğrenmenin ürünüdür. Gerek informal gerekse formal eğitim sonucunda insan tercihleri şekillenmektedir. Neyi seçip yiyecek, ne giyecek, ne içecek, hangi dini ve nasıl bir saygı biçimini benimseyecek, hangi tür müzik dinleyecek vb hepsi eğitim ürünü. Tüm bu kişilik özeliklerinin belirlenmesinde eğitim rol oynar.
38 yıllık KKTC olgusunda özellikle müzik tercihleri dikkat çekmekte. Pop kültürün simgesi olan pop müzik daha yaygın bir oranda tüketilmekte yani tercih edilmekte. Pop müzik TC’deki arabesk müziğin devamı gibi. Müzikalite açısından düzeyi aşağılarda. Ayrıca arabeskin de yaygın olarak tercih edildiği de bir gerçek.
Eğitim programlarında müzik dersleri sayıca çok az. Okullardaki uygulamalarda da gerektiği gibi çalışılmamakta. Dolayısıyla genel olarak öğrenciler bilişsel bağlamda müzik alanında yetersiz kalmakta. Doğal olarak da müzik tercihlerinde nitelik sorunu ortaya çıkmakta. Kaldı ki demografik yapı dikkate alındığı zaman da ev ortamında tüketilen müzik türü de kaliteden yoksun olduğu için, öğrencilerin müzik tercihleri istenilir düzeyde olmuyor.
Müzik, öğretim sürecinde öğrenme aracı olarak kullanılmalı. Her öğrenci bir enstrüman çalma becerisi kazanmalı. Gardner’in Çoklu Zeka Kuramı’nda ortaya koyduğu zeka türlerinden bir tanesi de Müzikal / Ritmik Zeka’dır. Müziğin bir zeka türü olması, müzik aracılığıyla ürünler ortaya konabileceği, belirli bir sembol sistemine sahip olduğu ve bireylerin öğrenme aracı olarak müziği kullanabilecekleri anlamını taşır. Literatürde müziğin öğretim sürecinde kullanılmasının öğrenme üzerindeki etkisinin olumlu olacağı konusunda bulgular mevcut.
Araştırma sonuçları, okulöncesinde müzik ve hareketin matematik programına entegre edilmesinin, öğrencilerinin başarılarında pozitif etkisi olacağını göstermekte. Sınıf öğretiminde müziğin kullanılması öğrenciler için büyük fırsatlar yaratmakta. Sınıfta müzik çaldığı zaman beyin daha çok uyarılır, bilgiler de daha uzun süre kalıcı olur ve daha çok hatırlanır. Müzik öğrencilere matematik becerilerini ve bellek sistemlerini geliştirmeleri için stratejiler sağlar. Brewer (1995) günümüzün önde gelen öğretim tekniklerinin öğrenmeye yardımcı olmak için müziği kucakladıklarını ve neredeyse tüm yöntemlerin müzik kullanılarak geliştirebileceğini vurgular *.
Müzikle ilgilenen ve herhangi bir enstrüman çalma becerisi gösteren bireyler, müzik sembollerini öğrenmek için stratejileri geliştirir. Geliştirdikleri bireysel öğrenme stratejilerini de diğer alanlardaki (Türkçe, matematik, fen, fizik vb) sembolleri öğrenirken kullanırlar.
Müzik ve enstrüman çalmaya önem verecek eğitim sistemi bir an önce kurgulanmalıdır. Hem müziksel anlamda daha kaliteli tercihler ortaya koymak hem de daha estetik bir sosyal yaşama kavuşmaya hizmet etmek için bu gerekli. Müzikte daha kaliteli tercihler yapabilen bireyler, sosyal yaşamda da daha kalite tercihler yapacaktır.
KKTC’de çevredeki estetik yoksunluğu bir bakışta göze çarpmakta. Binalar, sokaklar, yaşam biçimleri, hepsi estetik faciası. Bunun nedeni de güzel sanatlar açısından yoksunluk. Müzik de güzel sanatlardan bir tanesi. Artık müziğe gereken önemin, ders programlarından başlayarak vermenin zamanı geldi de geçti bile.
“Örtük Dersler”in tanıtım günü
Örtük Dersler kitabımın tanıtım ve imza günü 5 Haziran 2013 saat 19.00’da Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası binasında yapılacaktır. Davetiye ulaştırmadığım tüm dostlarım davetlidir. Katılımınız gelecekteki üretimler açısından motive edici olacaktır. Çarşamba akşamı görüşmek umuduyla.
Janet K. Evansi. How Does Integrating Music and Movement in a Kindergarten Classroom  Effect Student Achievement in Math.Wayne State College, Wayne Nebraska