Müstakbel Başbakan Özkan Bey’e mektup

19 Ağustos 2013 Pazartesi | 11:32
Kıbrıs Town Houses

 Sevgili Özkan Bey, yakın zamanda, CTP, tarihinde ikinci kez büyük parti olarak hükümeti kuracak ve muhtemelen de siz başbakan olacaksınız. Hükümeti DP ile mi, yoksa Eroğlu vesayetinden arınmış UBP ile mi kuracaksınız bilemem.
     Bildiğim tek şey, hem içerde, hem de dışarıda(Kıbrıs konusu) çok önemli bir değişimin başlangıcındayız. Haddimi aşarak size nacizane tavsiyelerde bulunmak isterim. Çünkü, sizin başarınız hepimizin, ülkemizin başarısı olacaktır. Lütfen bu dönemi heba etmeyin.
    Müstakbel Başbakanımız Özkan Bey, elbette söyleyecek çok şey var ama çok özlü birkaç konuda size tavsiyede bulunmak isterim. Özkan Bey, aşağıdaki konuları eşzamanlı hayata geçirebilirseniz; inanın ülkeyi sağlıklı, akıllı, verimli ve tam zamanlı bir şekilde yönetebilirsiniz.
1-CTP Parti MYK’sı ile Hükümet ilişkisini baştan sağlıklı düzenleyin.
     Özkan Bey, kesinlikle hükümeti ve başbakanlığınızı parti MYK’sından ayırın. Hükümetteki CTP’li bakanlarınız ile birlikte parti ilişkilerinizi yönetişim ve karar alma süreçleri bakımından kesinlikle ayırın, partinize karşı sadece hükümet programınız ile sorumlu olun. Bunu baştan hükümete girecek arkadaşlarınızla belirleyin, aksi başbakanlığınız ile MYK’nızı iç içe geçirecek, karar alma süreçlerinizi olumsuz etkileyecektir. Hükümetle-parti ilişkinizi koparmayın ama baştan iyice düzenleyin.
2- Başbakanlık- Hükümet- Devlet koordinasyonu ve yönetişimini iyi düzenleyin.
     Devleti yönetmek için önce devlet aygıtının tepedeki yönetişimini iyi düzenlemeniz lazım. Kesinlikle başkanlık rejimindeki gibi güçlü bir başkana ihtiyacımız var. Bunu hem kendi partinizden, hem de koalisyon ortağınızdan talep edin. Tüm bakanlıklar size bağlı çalışmalı, bir orkestra şefi gibi başbakanlık yapmalısınız.
     Başbakanlığınız ile Bakanlar Kurulu arasındaki ilişki kesinlikle koordineli olmalı. Bütün bakanlarınızın istifaları cebinizde olmalı ve hepsi size sorumlu çalışmalı, hesap verir olmalı. Hükümet programı dışında kimse adım atmamalı, hükümet programını ve elbette TC-KKTC ekonomik programı dışına kimsenin çıkmasına izin vermeyin. Adil olursanız, bu muhtemelen tepeden aşağıya doğru hızla yansır ve sinerjisi tüm bürokrasiye ve halka ulaşır.     
3-Kesinlikle partizan değil, iş bilen kaliteli bürokratlara görev verin.
     Özkan Bey, başarılı bir lider, yanına iyi yönetici seçmesini bilen liderdir. Aksi zaten sizi yoracak, sıkıntıya sokacak. Kesinlikle, uzmanlıklarına, tecrübelerine inandığınız iş bilen insanları parti rozetine bakmadan üst kademelerde görevlendirin.
4-  Ekonomik Koordinasyon Kurulu (ve özel-kamu iş birlikleri) hükümet ilişkisini iyi dizayn edin.
      En önemli meselemiz haliyle ekonomi. Bunun için mutlaka özel sektör ve kamu işbirliğinde kurulan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu aktif ve etkili bir şekilde kullanın. Hatta, makro ekonomik kararlarda aşağıdan veya yukardan gelen konuları bu kurulun süzgecinden geçirin, eşzamanlı ve bakanlıklar arasında çelişmeyen, uyumlu kararlar alın. Mümkün olduğunca her konuda sivil dinamiklerle kanallar açın ve tam zamanlı bilgilenin.
5-  Bakanlar Kurulu odasına asılacak EKONOMİK ÇAPA’nız olsun.
    Özkan Bey, bu ülkede ekonomide yaşadığımız bir sürü anomalinin ve sapmanın sebebi, henüz KKTC ekonomisinin herkesi bağlayıcı gerçek bir ekonomik çapası olmamasıdır. Çorba ve yaz-boz politikalarla hem kaynak(insan ve sermaye) israf ediyoruz hem de esas potansiyelimiz olan sektörleri baskılıyoruz. Lütfen Bakanlar Kurulu Odası’na aşağıdaki cümleyi asın ve bakanlıklardan gelen tüm talepleri değerlendirirken, herhangi bir konuda karar alırken herkese bu çapayı gösterin. Bu hepin(m)izin Kur’an-ı Kerim’i olsun.
    “KKTC ekonomisi turizm ve hizmetler sektörü lokomotifliğinde hizmetler sektörüne dayalı bir ekonomidir. Başta tarım ve sanayi politikaları olmak üzere, ülkemizi ilgilendiren tüm politikalar ve kararlar hizmetler sektörüne tamamlayıcı olarak uygulanır(rekabetçi değil).”
   Özkan Bey, bunları yaparsanız, emin olun başarılı olursunuz…
Sevgiler-saygılar