Mamalı: Ülkede hukuk reformu yapmak zorundayız

20 Temmuz 2013 Cumartesi | 12:55
Mamalı: Ülkede hukuk reformu yapmak zorundayız
Kıbrıs Town Houses

Mamalı yazılı açıklamasında, reform çalışmalarında ülkedeki tüm yasal düzenlemeler gözden geçirilirken, özellikle Yurttaşlık, Seçim, Ceza, Kira, Faiz, Telif, Rekabet, Spor, Çevre, Çocuk, Uyuşturucu, Dernek, Muhaceret, Polis, Cezaevi, Sigorta, Hasta Hakları, Askeri, Askeri Suçlar, Mahkemeler, Aile, Kredi Kartı, Tüketici, İmar, Şahadet, Kumarhane, Şirketler ve Kamulaştırma ile daha bir çok konuda yeni yasalar veya var olan yasalarda çağdaş değerlere sahip değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetti.
Mamalı, öncelikle evrensel hukuk kurallarına uygun, hukukun üstünlüğü ve sosyal devleti egemen kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruyucu, çağdaş demokrasiyi özümsemiş, katılımcı ve daha sivil bir Anayasa için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Ülkede işlenen suçların büyük bir çoğunluğunu uyuşturucu, sahtekarlık, adam öldürme, hırsızlık, soygun ve cinsel suçlar gibi toplumsal ahlakın hiçbir koşulda kabul etmediği türden “iğrenç suçların” oluşturduğuna işaret eden Mamalı, suç patlamasının ana kaynağının ise, adaya girişlerdeki denetimsizlik ile hükümetlerin umursuz ve basiretsiz tavırları olduğunu iddia etti.

Bunu ortadan kaldıracak ve denetimi hakim kılacak yetkiler bahşeden mevzuatların hazırlanması gerektiğini vurgulayan Mamalı, hesap soracak, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları önleyecek caydırıcı ve etkin bir denetim ve ceza sistemi ile devlet kaynaklarının usulsüzce kullanımını denetleyecek özerk kurumlar kurulması gerektiğine de vurgu yaptı.

Mamalı, devletin ve demokrasinin baş düşmanı olan bu davranışlarla yapılacak mücadelede savcı, yargıç, Sayıştay üyesi, emniyet mensubu gibi kişilerden oluşturulacak yetkili ve bağımsız bir “Yolsuzluklarla Mücadele Kurumu” oluşturulmasının şart olduğunu kaydetti.

Kamusal alanın zarar görmeyeceği bir şekilde siyasetin kamu görevlilerine açılması, tüm toplumda siyasi katılımcılığın artırılması ve bilgi sahibi insanların birikimlerinden yararlanılmasına imkan sağlayacak Anayasal ve yasal değişikliklerin yapılmasının artık çağın bir gereği olduğunu ifade eden Mamalı, ülkede gerçek demokrasiyi kuracak yeni bir “Seçim ve Siyasal Partiler Yasası”nı da yürürlüğe koymak gerektiğini belirtti.