KKTC’de yangın krizi, helikopter fiyatları konusu ve toplumsal dayanışma

0
141

Yeşilırmak’ta geçen hafta sonu çıkan büyük yangın hepimizi derinden etkiledi ve üzdü. Yangında yaklaşık 240 bin ağaç yandı. 161 bin çam, 77 bin servi ve 2 bin 700 akasya ağacı yok oldu. Yaklaşık 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alan etkilendi. Hemen akabinde de yine yangın helikopteri konusunda aynı tartışmalar başladı. Yangın helikopteri ihtiyacı yadsınamayacak bir gerçektir. Ülkede çıkan büyük yangınlar için Türkiye’den helikopter talep edildiği zaman gelmektedir. Fakat bazen Türkiye’de de eş zamanlı yangınlar olduğu zaman gelmeleri gecikmekte ve yangınların söndürülmesi de daha uzun sürmektedir. Nitekim Yeşilırmak yangınında da hem helikopterin gelmesi gecikmiş hem de havanın kararmasından dolayı helikopter faydalı olamamış ve Türkiye’ye geri dönmüştür.

1995 Beşparmak yangını da erken müdahale olmadığı için hızlıca yayılmıştı. Bu yüzden KKTC’nin kendi yangın helikopteri mutlaka olmalıdır. Bunun için ya satın alınmalı ya da 4-5 aylık periyot için kiralanma yoluna gidilmelidir.

Geçtiğimiz hafta boyunca ülke basınında ve kamuoyunda yangın helikopteri satın alınması veya kiralanması için gerekli maliyet rakamları gündemde yer aldı. Bu maliyet rakamlarına baktığımız zaman karşımıza birbirinden çok farklı rakamlar çıkmaktadır. Helikopter satın alınması için 5 milyon -10 milyon USD aralığında kiralanması için de günlük 6-7 bin USD arasında rakamlar basınımızda yayınlanmıştır. Ayrıca helikopterlere 1-1,5 milyon USD tutarında bir aparat takılırsa yangın amaçlı da kullanılabileceği önerileri kamuoyunda gündeme getirilmiştir. Ortada dolaşan farklı rakam ve öneriler konusunda kendimce yaptığım araştırma ve uzmanlarla gerçekleştirdiğim temaslar neticesinde önemli bilgi ve verilere ulaştım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum.

Askeri helikopterlere aparat takılması konusuyla başlamak istiyorum. Özel yangın helikopterleri, sıcağa dayanıklılık, manevra kabiliyeti, su alma ve su atma sistemleri olmak üzere, özel olarak üretilmişlerdir. Ayrıca su taşıma kapasiteleri 10 tondan fazladır. Bizim ülkede mevcut askeri helikopterlere aparat takılması ile en fazla 6 ton su taşınabilecektir. Ayrıca manevra kabiliyetleri ve sıcağa dayanıklıkları yangın helikopterleri kadar özellikli değildir. Aparat maliyetini de hesaba katınca işlevsel ve maliyet olarak pek fizıbıl görülmemektedir.

Helikopter satın alma veya kiralama seçenekleriyle de ilgili olarak farklı farklı kaynaklardan yaptığım araştırma ve görüşmeler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaştım.

Yeni yangın helikopteri satın alınması düşünülüyorsa, piyasa fiyatları yaklaşık 2.600.000 USD ile 3.900.000 USD arasında değişmektedir. Eğer iyi durumda 2. el helikopter alımı yapılacaksa da piyasa fiyatları yaklaşık 1.500.000 USD ile 1.900.000 USD arasında bulunmaktadır. Yangın helikopteri kiralanmak isteniyorsa ise, 5 aylık bir süre için yaklaşık 300-350 bin USD civarında bir bedel ödemek zorunludur. Yangın helikopteri satın alındığı zaman ayrıca bakım,sigorta, yedek parça ve personel ücretleri için yılda yaklaşık 300.000 USD civarında bir kaynağa da ekstra ihtiyaç olacaktır.

Kiralama seçeneği hem uygun maliyet, hem de değişen ve yenilenen teknolojileri daha fazla kullanabilme açısından daha avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu konu ile ilgili olarak uzmanların teknik bilgisi ön plana çıkmalı ve son karar ona göre verilmelidir. Mevcut hükümetin bu konuya çok önem verdiği ve yangın helikopteri konusunda yaklaşık 1 aydan beridir detaylı çalışmalar yaptığı bilgimize gelmiş durumdadır.

Konu ile ilgili detayları sanırım yakından kamuoyu ile paylaşacaklar ve tüm ülkenin beklediği adımı atacaklardır.

Yeşilırmak yangını ile ilgili diğer önemli bir hususta, arazi de, yangın araçlarının yangına müdahale edeceği, yangının yayılmasını önleyecek yangın emniyet şeritlerinin çok yetersiz olmasıydı. Süratle Orman Dairesi ve diğer merciler tarafından tüm ormanlık alanlarda yeni yangın emniyet şeritleri yapılması ve mevcut olanların de geliştirilerek amaca uygun duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevcut hükümetin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile iş birliği içerisinde orman alanlarında yeni yangın emniyet şeritleri yapılması ve mevcutların da genişletilip, iyileştirilmesi konusunda mutabakata vardıkları bilgisi hepimizi mutlu etti. Ayrıca önemli bir konuda yangın ve doğal afetler konusunda kalıcı bir kriz merkezi
yönetiminin oluşturulması olacaktır. Doğal afetlerle karşılaşıldığında panik yaşanmadan organize olmak, sorunun çözümüne hız ve profesyonellik katmaktadır. Ayrıca ülkede doğal afetlerde (yangın v.s) yetki ve sorumlulukların açıkça belirlendiği bir politika da geliştirilmelidir hükümetin bu konuda da çalışmaları olduğu bilgisini aldık. Bunlar doğru adımlardır.

Bir diğer konu da yangın çıkmaması için neler yapılması gerektiği noktasında alınması gereken bazı tedbirlerden bahsetmek istiyorum.
– Belediyeler ve karayolları yol kenarlarının temizliğini düzenli olarak, aksatmadan yapmalıdır.
– Elektrik trafolarının çevreleri titizlikle temizlenmelidir.
– Orman Dairesi’ne yaz döneminde istihdam edilen mevsimlik işçilerin yangın konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

Yangınlara 10 dakikada müdahale etmek gerekmektedir. Bu nedenle uygun
mesafelerde yangın söndürme aracı bulunması önem arz etmektedir… Örneğin Yeşilköy’den sonra Zafer Burnu’na kadarki 60 km’lik bölgede hiçbir itfaiye aracı bulunmamaktadır.

Son olarak; toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve kaynak yaratmak amacıyla, yangın felaketi dolayısıyla milli servette meydana gelen kaybın giderilmesi, yangından zarar görenlerin tazmin edilmesi , ağaçlandırma gerçekleştirilmesi ve helikopter temini için Beşparmak yangını sonrasında çıkarılan Özel Fon Yasası gibi bir yasa çıkarma imkanı da vardır. Bu yasa ile çalışan ve emekli olan herkesin maaşlarından belirli bir süre ve oranlarda kesintiler yapılabilir. Gelir ve Kurumlar Vergisi oranlarında fona katkı miktarı talep edilebilir. Motorlu araç seyrüseferlerinden katkı alınabilir. Devir harçlarından, pul vergilerinden, avlanma ruhsatlarından katkı alınabilir. Yabancı sanatçıların KKTC’de yaptıkları konserlerden elde ettikleri gelirlerden de katkı miktarı alınabilir. Katkı payları daha da çeşitlendirilebilir.

Umarım alınacak tedbirlerle bir kez daha büyük yangın felaketleriyle karşılaşmayız. Olursa da kullanılacak helikopterle de kısa sürede ve az hasarla söndürmüş oluruz.