İşte pazarlık detayları

0
26
İşte pazarlık detayları

BAKANLIK PAYLAŞIMINDA SORUN: CTP-BG, DP-UG heyetleri görüşmelerinde bakanlık paylaşımları da ele alındı. İki partiye de yakın kaynaklar, DP’nin hem Maliye hem de İçişleri Bakanlığı’nı istediğine dikkati çekiyor. Oysa CTP PM seçim sonrası değerlendirmelerinde her iki bakanlığın CTP’de kalması yönünde irade ortaya koymuştu

KIBRIS SORUNU SORUN OLDU: İki parti Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler konusunu da henüz aşamadı. CTP, federal bir Kıbrıs için mücadele ve müzakerelerin devamından tavır alırken, DP var olan süreç çökerse yeni bir süreçte ısrar edilmemesini istiyor. DP Kıbrıs konusunda yeniden politika belirlenmesi için referanduma gidilmesi seçeneğini de masaya koydu

UBP HER ŞEYE HAZIR: CTP-BG’ye olası bir koalisyon ortaklığına ilişkin yazılı görüşünü önceki gün ileten UBP ise ortaklık için her şeye hazır. UBP, Kıbrıs sorunu dahil, tüm temel konularda CTP ile uyumlu politikaları ileri götürmeye hazır olduğunu bildirdi. Buna rağmen tabandan gelecek tepkiden çekinen CTP yönetimi daha önce de ortaklık yaptığı DP ile koalisyonu sonuna kadar zorlama niyetinde

Gizem ÖZGEÇ
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan hükümeti kurma görevini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ve heyeti, önceki gün, Parti Meclisi’nden koalisyon görüşmelerine Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) ile başlama yetkisini aldı. Gayri resmi görüşmelerin ardından, sıkı pazarlığa oturan CTP ve DP heyetleri, bazı bakanlıklar ve Kıbrıs müzakere süreci ile ilgili konular dışında anlaştı. DP, CTP’nin Anayasa’nın değiştirilmesi, tek bölgeli seçime geçilmesinin yanı sıra, milletvekili transferlerini engelleyecek yasal tedbirlerin alınmasına onay verdi.
İki parti bazı bakanlıklar ve Kıbrıs konusunda konacak madde ile ilgili sıkıntı yaşıyor.

DP ile iki kez görüştüler
Yeni hükümeti kurma görevini alan CTP-BG ile DP-UG arasında koalisyon görüşmeleri dün başladı. İlk görüşme genel sekreterler düzeyinde yapıldı. CTP-BG Genel Merkezi’nde yer alan toplantıya, CTP-BG’den genel sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Özdil Nami ve Tufan Erhürman ile İsmet Akim; DP-UG’den ise genel sekreter Bengü Şonya, milletvekilleri Ahmet Kaşif, Hasan Taçoy, Mustafa Arabacıoğlu ile Rauf Denktaş ve Serhat Kotak katıldı. İkinci toplantı saat 17.00’de yapıldı. Toplantılar sonrası basına açıklama yapılmadı.

UBP her şeye hazır
Havadis’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, UBP, CTP ile ilk görüşmesinin ardından sunduğu yazılı yanıtta, koalisyon görüşmelerine “evet” dedi. UBP yetkilileri, CTP ile bir hükümet ortaklığına gidebileceklerini, Kıbrıs konusu dahil diğer tüm konularda uyum içinde çalışacaklarının garantisini verdi. UBP, CTP’ye herhangi bir koşul getirmedi. CTP’nin tüm önerilerine evet diyen UBP ile bakanlıklar konusunda ise hiçbir görüşme ve fikir alışverişinde bulunulmadı. UBP heyetinin CTP yetkilileri ile yaptığı ikinci görüşmede daha sıcak ve istekli davrandığı da ifade edildi.

DP ile “Kıbrıs” krizi… Bakanlıklar da sorun
DP heyeti ile dünden itibaren sıkı pazarlığa oturan CTP, iki konuda sıkıntı yaşıyor. İki partiye de yakın n kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Demokrat Parti’nin “KKTC odaklı, federal bir çözümden uzaklaşma” önerisi, CTP tarafından reddedildi. Hükümet programında bu madde nedeniyle kriz yaşanıyor. Öte yandan, iki patinin bakanlıklar paylaşımında da sıkıntı var. 6 CTP, 4 DP şeklinde dağılması beklenen bakanlıklarda, Demokrat Parti’nin hem Maliye hem de İçişleri Bakanlığı’nı istemesi görüşmelerde sorun oldu. İkinci görüşmede bakanlıklar konusunu görüşen iki parti uzlaşı yakalayamadı.

CTP’nin önerileri
CTP her iki partiye de “olmazsa olmaz” öneriler getirdi. CTP-BG’nin önemle üzerinde durduğu konulardan bazıları şunlar oldu: “Demokrasi ve hukuk düzeninin yeniden tesisi, KKTC’nin kendi kendini yönetmesi, Anayasa’nın 81. ve 165. maddelerinin değişmesi, insan hakları konusunda Anayasa’nın düzenlenmesi, milletvekillerinin partilerinden istifa etmeleri halinde bağımsız kalmaları.”

Olası bakanlık paylaşımları
CTP ile DP’nin olası bir hükümet ortaklığında, bakanlıkların şu şekilde paylaşılacağı konuşuluyor.
CTP: Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı.
DP-UG: Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı.