İşte CTP-DP koalisyonu için bakanlık ve daire dağılımı

12
İşte CTP-DP koalisyonu için bakanlık ve daire dağılımı

DPUG tarafından basına verilen, CTP-BG/ DPUG koalisyon çalışmaları çerçevesindeki bakanlık ve dairelerin dağılımı taslağı

BAŞBAKANLIK.                              CTP-BG

BAĞLI DAİRELER

1-Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
2-Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
3-Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
4-Devlet Planlama Örgütü
5- Devlet Basımevi Müdürlüğü
6- Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü

BAĞLI KURUMLAR

1-BRTK
2-Kıbrıs Vakıflar Kredi Şti
3-Vakıflar Bankası
4-Yayın Yüksek Kurulu
5-Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Turizm ve Kooperatifler Bakanlığı.   DPUG

1-Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayitliği Dairesi
2-Ticaret Dairesi
3-Sanayi Dairesi
4-Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi
5- Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
6-Turizm Planlama Dairesi
7- Personel Dairesi

BAĞLI KURUMLAR

1-Serbest Liman Bölge İdaresi
2-Kalkınma Bankası
3-kooperatif Merkez Bankası
4-TAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.                          DPUG

1-Mülki Yönetim ve Bölümleri
2-İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
3-Tapu ve Kadastro Dairesi
4-Merkezi Cezaevi
5-Nüfus Kayıt Dairesi
6-Muhacerat Dairesi
7-Harita Dairesi
8-Şehir Planlama Dairesi

BAĞLI KURUMLAR

1-İkan Encümen Başkanlığı
2-Saptama ve Değerlendirme Tazmin Komisyonları

ÇEVRE DOĞAL KAYNAKLAR VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI
                                                                                                    CTP-BG
1-Çevre Koruma Dairesi
2-Yerel Yönetimler Müdürlüğü
3-Su işleri Dairesi
4-Jeoloji ve Maden Dairesi

BAĞLI KURUMLAR

1-KIB-TEK

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI.              DPUG

1-Talim ve Terbiye Dairesi
2-Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
3-Yüksek Öğretim ve Dışilişkiler Dairesi
4-Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
5-İlköğretim Dairesi
6- Genel Orta Eğitim Dairesi
7- Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
8-Kültür Dairesi
9-Devlet Tiyatroları
10-Devlet Senfoni Orkestra Ve Korosu
11-Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

BAĞLI KURUMLAR

1-DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu
2-Lefke Avrupa Üniversitesi
3-Atatürk Öğretmen Akademisi
4- Piyangolar Birimi
5- Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

SAĞLIK BAKANLIĞI.                                         CTP-BG

1-Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
2-Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
3-İlaç ve Eczacılık Dairesi
4-Devlet Laboratuarları Dairesi
5- Hemşirelik Yüksek Okulu

TARIM BAKANLIĞI.                                              CTP-BG

1- Tarım Dairesi
2-Hayvancılık Dairesi
3-Veteriner Dairesi
4-Orman Dairesi
5-Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
6-Tarımsal Araştırma Enstitüsü

BAĞLI KURUMLAR

1-Toprak Ürünleri Kurumu
2-Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3-Genel Tarım Sigortası
4- Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd
5-TAŞEL
6-Cypruvex Ltd

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI.                       DPUG

1-Planlama ve İnşaat Dairesi
2-Karayolları Dairesi
3-Posta Dairesi
4-Sivil Havacılık Dairesi
5- Telekominikasyon Dairesi
6- Limanlar Dairesi
7- Meteoroloji Dairesi

BAĞLI KURUMLAR

1-Kıbrıs Türk Denizcilik Şti
2- Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd.Şti

GENÇLİK SPOR ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI.                       CTP-BG

1-Çalışma Dairesi
2- Sosyal Sigortalar Dairesi
3-Sosyal Hizmetler Dairesi
4- Kadın Çalışmaları Dairesi
5-Gençlik Dairesi
6-Spor Dairesi
BAĞLI KURUMLAR

1- İhtiyat Sandığı
2- Asgari Ücret Saptama Komisyonu
3-Piyangolar idaresi

MALİYE BAKANLIĞI.                                           CTP-BG

1-Bütçe Dairesi
2-Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
3-Gelir ve Vergi Dairesi
4-Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
5- Gümrük ve Rüsumat Dairesi
6- Hazine ve Muhasebe Dairesi

BAĞLI KURUMLAR

1-KKTC Merkez Bankası
2- Merkezi İhale Komisyonu

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI.                                 CTP-BG

1-Dışişleri Dairesi
2-Tanıtma Dairesi
3-Enformasyon Dairesi
4- Dış Tmsilcilikler