Hayırlı bir ömür ve ölüm

29 Ekim 2012 Pazartesi | 09:47
Kıbrıs Town Houses

Bir yakınımın vefatı sebebiyle Türkiye’deyim. Bu vesile ile babamı da ziyaret ettim. Allah’tan ümit kesilmez ama onun da durumu iyi değil, bu yüzden de hayırlı bir ömür ile birlikte hayırlı bir ölüm de dilemeye başladık. İnsan için çok ağır ve zor bir durum ama hayat en açı ve zor durumlara bile zamanla alışmamızı sağlıyor. Öyle ki bazen üzerini örttüğümüz, düşünmek bile istemediğimiz şeyleri birden karşımıza dikiyor ve ya şok geçiriyoruz ya da derin bir tevekkül ve sabır ile zorluklara karşı çok güçlü bir direnç gösteriyoruz.
İnsanın en çok göz ardı ettiği olayların başında ölüm gelmektedir. Hz. Muhammed’in dualarından birisi de hayırlı bir ölümle bu hayata veda etmekti. Çünkü hayırlı bir yaşam sürmek kadar hayırlı bir ölüm ile yaşama veda etmek de önemlidir. Yatağın için de acılarla kıvranan ve açı çeken insanları görünce, bunun önemini daha iyi kavradım. Halkımızın derin tecrübesi bunu “ne çekelim ne de çektirelim” veciz sözü ile ifade etmektedir.
Bizim inancımızda ölüm, yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu yüzdendir ki Mevlana, ölümü sevgili ile buluşma gecesine benzetir. Bu inanç yaşamın sürekliliğinin bir ifadesidir. Dinlerin insan yaşamında çok fazla etkili olmasını sağlayan bu inançtır. Çünkü insandaki yaşama arzusu inanca dönüşerek bir umut olmaktadır. Dindar insanların fazla duyarlı olmalarının arkasında yatan sebeplerden birisi de inancın insana sağladığı bu umuttur.
İnsandaki bu yaşama arzusu bazen hayata çok derin bir duygu ile sarılmaya yol açarak baskıcı dini anlayışlara karşı bir tepkiye bazen de yaşamın ötesindeki ahiret yaşamına bir özleme dönüşmekte ve insanı bu dünyaya karşı duyarsız hale getirmektedir. Dolayısıyla da her iki davranışın arka planında yatan temel duygu yaşama arzusudur.
Aslında ne yaşama arzusunu insanı dinden tamamen koparması ne de dinin inançların insanı bu dünyaya karşı duyarsız hale getirmesi doğrudur. Dolayısıyla da ne ölümden sonraki bir yaşam için bu dünya yaşamının güzelliklerinden vazgeçmek doğrudur; ne de bu dünyanın güzelliklerini yaşamak için ölümden sonraki yaşamdan vazgeçmek doğrudur. Onun için de insanın hem hayırlı bir ömür hem de hayırlı bir ölüm düşüncesi ile hareket ederek yaşama arzusunu dengeli ve doğru bir şekilde yönetmesini öğrenmesi lazımdır.