Halka arz süreci -1

0
11

Geçen haftaki yazımda Borsa İstanbul’un faaliyet amacı ve ülkemizdeki firmaların da borsa aracılığıyla finansal kaynak sağlayıp, kurumsallaşma yolunda adım atılmasına ilişkin yol haritasından bahsetmiştim.

Bugünkü yazımda halka açılıp, borsada işlem görmeyi hedefleyen firmaların ön çalışma ile ilgili hazırlık süreci ve bu süreçte yaşanması gereken birtakım kriterlerden bahsedelim.
Konuya detaylı girmeden, halka arz sürecinde yapılması gereken ve ticareti belirli disiplin ve denetim altına alan yasal altyapının revize edilmesi  gerekliliğini vurgulayalım. Bu süreçte gerek şirketler yasası, vergi usul ve gerekse kurumlar ve gelir vergisi yasalarında da ciddi iyileştirmeler, açılımlar ve şeffaflığı ön plana alan birtakım hazırlıklar yapılması gerekmektedir.
Halka Arz’dan önce şirketlerin belirli bir ön hazırlık programına tabi tutulmaları, başarıyı yakalama adına önemlidir.
Ön hazırlık aşamasının bir diğer önemli safhası, aracı kurum seçimidir. Bu tür halka arzlar için, yasa gereği SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) nezdinde yetkili aracı kurum veya kurumlarla sözleşme imzalanması ve şirket mali tablolarının SPK’ya uygun şekilde hazırlanıp kurul tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim firmasının denetimine tabi tutulması gerekmektedir.
Bunun yanında şirketler ana sözleşme maddelerinin de SPK’ya uygun revize edilmesi ve hisse senet haklarının devri konusunda muhtemel kısıtlamaların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Ön hazırlık sürecinin diğer önemli aşaması, halka arz fiyatının belirlenmesidir.
Genellikle halka arz fiyatı aracı kurumlar tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle halka arz fiyatının gerçekçi bir şekilde şirketin değerini yansıtması,  halka arzdan sağlanacak verimi de artırmaktadır.
Ön hazırlık aşamasından sonra, kayıt müracaatı ile birlikte firma İMKB ve SPK uzmanları tarafından incelemeye tabi tutulmakta ve birtakım finansal ve finansal olmayan denetimlerden geçirilmektedir. İncelemenin başında öncelikle firmanın hukuki yapısı, iştirak ve bağlı ortaklıklar, sahip olunan markalar, şirket ve sektör hakkında genel bilgiler ve firmanın bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları kapsamlı incelemeye tabi tutulmaktadır.
Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi halka arz sürecindeki ön hazırlık ve müracaat aşamasındaki yoğun çalışma ortamının sağlıklı yapılandırılması, şirketleri halka arza hazır hale getirmekte ve verimliliği artırmaktadır. Gelecek hafta halka arz yöntemleri ve halka arz sonrası çalışmalardan bahsedeceğim.