Haber Üst

Güvensizlik Önergesi’nin Görüşülmesine Evet!

Güvensizlik Önergesi’nin Görüşülmesine Evet!
Haber İçi Üst
Haber Yazı İçi

Mecliste güvensizlik önergesine 27 milletvekili kabul, 20 milletvekili de ret oyu kullandı.

Meclis İçtüzüğü’ne göre, Danışma Kurulu’nca saptanan günde Meclis özel gündemle toplanacak. Bu toplantıda güvensizlik önergesi üzerinde görüşme açılacak. Güvensizlik önergesi üzerinde yapılan genel görüşmeler bittikten sonra, aradan bir tam gün geçtikten sonra oylanacak. Oylamanın yapılacağı gün ve özel gündem Danışma Kurulunca saptanacak. Oylama açık oyla yapılacak ve oylama sonucunda güvensizlik önergesi Meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilirse, Başkanlık, Bakanlar Kurulu’na karşı güvensizlik oyu verildiğini Genel Kurula bildirilecek. Bu durumda, Başbakan, istifasını Cumhurbaşkanına sunacak.

Yazar Hakkında

Haber İçi Alt
canlı bahis, maç tahmini, yeni giriş adresleri, bahis danışman canlı bahis, maç tahmini, yeni giriş adresleri, bahis kritik, bahis