Futbol Çalıştayı 2013

5 Temmuz 2013 Cuma | 11:25
Kıbrıs Town Houses

Geçtiğimiz hafta yazacaktık, kısmet bu haftayaymış; Aradılar, kalktık gittik. Girne Merit Park Hotel’de sağolsun genel müdür yardımcısı talebem sevgili Memo (Mehmet Yücel) çok güzel bir kahvaltı hazırlattı. Daha sofradayken başladık konuşmaya önce “n’olacak bu memleketin hali”, sonrasında da “n’olacak futbolumuzun hali” diye diye  bol sebzeli menemeni yuttuk afiyetle futbol yöneticisi Mehmet Ceymi Aközer’le. Sonrasında toplantıya geçildi. Kulüpler Birliği Başkanı Yurdaer Başkan başladı konuşmaya. Önce birliğin misyonu, sonra da geleceğe ilişkin Çalıştay 2013’ün büyük resminden ve de vizyonundan bahsetti.

Bi’defa çok konforlu bir ortamdı. Yuvarlak masalara konuşlanmış çok değerli sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri vardı. Bizim masa Spor Yazarları Derneği masasıydı. Solumda Hakemler Derneği ve Futbolcular Derneği temsilcileri konuşlanmıştı. Önümde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcileri, ufukta ise Antrenörler Derneği temsilcileri yer aldı. Toplamda medya, futbolcu, antrenör, hakem, kulüp ve federasyon temsilcileri olmak üz’re futbolumuzun tüm emekçileri yer aldı.
Yurdaer Başkan tarafından yönetilen ortak akıl projesinde önce her dernek kendi problemlerini, nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koydu. Arkasından da toplamda tüm futbol dünyamızın sıkıntı ve çözüm yollarını kayıt altına aldı. Gün sonunda da tüm çözüm önerileri raporlaştırıldı ve önce toplantı salonunda, sonra da kamuoyu ile paylaşıldı. Tabii bu süreç esnasında gerek toplantıya katılanlar arasında, gerekse dışarda konuya ilişkin bağlantılı taraflar arasında; ‘araziye uyumlu, yapılabilir, yaşayabilir ve sürdürülebilirliği’ açısından bol soru işaretli eleştirel sunular da yapılmadı değil.
Sonuçta bildik konular ortaya çıktı. Şahsen en çok da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun futbolumuza ilişkin yeni açılımlarını merak ediyordum, zira davul da, tokmak da onların elinde. Gerçi siyasetin sporu yönetmeye çalıştığı bir ortamda davul ilgili federasyonlarda, tokmak ise Maliye Bakanlığı’nda olur ya hadi neyse. Federasyon masasından gelen açılım aynen şöyleydi; Son dönemde Kurumsallaşma adına dev adımlar atmayı başaran KTFF, spor ambargosu karşısında yeni açılımlar gündeme getirmiştir. Profesyonel hizmet alıp, bu hizmetleri donanımlı personel ve yöneticiler ile desteklemektedir. Fiziksel ve mali yapısı yanında idari yapısını da günün koşullarına göre yenilemiştir. Gündeme aldığı sorunları kısa sürede çözme yeteneğine sahip yapısı ile; Futbol kulüplerinin niteliklerine göre ayrılması ve futbolun yaygınlaşmasını sağlayacak lig statülerinin belirlenmesi ile ilgili gerekli önlemleri almalı…
Federasyon genel kurul yapısının çağdaş hale getirilmesi için çalışma başlatmalı… Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili başlatılan çalışmayı sonuçlandırmalı… Süper lig’in vitrin lig ve milli takım futbolcuların hedefi yapma adına düzenlemeler yapmalı… KOP ile yapılan görüşmelere devam etmeli ve Kıbrıs sorununun çözümüne kadar her iki tarafı da rencide etmeyecek bir geçici anlaşma sağlamak için çalışmalı… Bu süreç de diğer uluslar arası organizasyonlara üst düzeyde katılım sağlanmalı… KOP ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermemesi halinde bile FIFA ve UEFA nezrinde girişimlere devam edilmeli…
Şike ve şiddet yasası çıkarılana kadar, her türlü şiddete karşı KTFF kendi içerisinde gerekli tedbirleri alma hususunda çalışma yapmalı… Kulüplerin bir sezon içerisinde olağanüstü haller ( ölüm, kaza vb.) dışında anlaşma yapacakları teknik adam sayısına sınırlama getirmeli… Okullar ile işbirliği yaparak futbol eğitiminin yaygınlaştırılmasını sağlamalı.. Paravan antrenörlük konusunda TFF’nin uygulamasını da göz önünde tutarak caydırıcı çalışma yapmalı… Hakemler ile gözlemcinin müsabaka esnasında ve en azından gözlemci raporunu sunana kadar istişare etmemesi için çalışma yapmalı… Daha da kaliteli hizmet vermek amacı ile personel sayısını artırmalı… Yeni lig statüleri, takım sayıları değişiklikleri yapılırken kademeli olarak buna paralel olarak geçiş döneminin (ölü sezon) kısaltılmasına özen gösterilmeli ancak kulüplerin o günkü mali yapıları hesaplanmalı ve sürecin eşgüdümlü devam etmesini sağlamalı… Yeter sayıda faal antrenör sayısı varsa antrenörlerin eğitim süreçleri tamamlanmadan Antrenörleri ‘diplomayı almış’ saymamalı…
Antrenörlerin, eğitimleri sonucunda, diplomasının gerektirdiği yaş gurubu dışında takımları ve/veya grupları çalıştırmalarını engellemek adına çalışma yapmalı… Eğitilmiş yaş gruplarına uygun-antrenörlerin görevlendirilmesi ve özellikle 15 yaş altı tüm antrenörlerin pedagojik formasyondan geçirilmesi koşulunun aranması için çalışma yapmalı… Genel kurul yapısının dünyadaki örnekleri gibi değiştirilmesi gerekmektedir. Genel Kurul yapısı ve temsiliyet konusunda çalışma yapmalı dendi. Bendeniz de ilgili yazıyı okurken; “Vay guzzum vay. İktidar içerisinde muhalefet paradoksu bu olsa gerek” dedim ya neyse. Federayonumuzun daha alacağı çok yol var. Hepimiz de aynı gemideyiz. Bizden ‘tavsiye kararı’ olur anca. Uygulayıcılar da belli bildik. İlgili çalıştaya katkı koyalara bin selam. Devamı gelir inşallah…