Federasyona haciz şoku!

8 Mart 2013 Cuma | 11:04
Federasyona haciz şoku!
Kıbrıs Town Houses

2011 yılında Hava Sporları Federasyonu Genel Başkanı Serdar Turganer, Hava Sporları Federasyonu çalışanı Salih Fenercioğlu’nu işten durdurmasının üzerinden yaklaşık 1 buçuk yıl geçmesine rağmen olayın yankıları halen devam ediyor.
Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Hava Sporları Federasyonu çalışan Salih Fenercioğlu’nun 2009’da Türkiye’de bulunduğu sırada bir “izinsiz atlayış yaptığı gerekçesiyle” işten çıkarılmasını mahkemeye taşıyacaklarını açıklamış ve 2011 Haziran ayında açılan davada Özkardaş’ın haklılığı ortaya çıkmıştı.
Mahkemeye taşınan olay neticesinde, davayı kazanan Kamu-Sen, olayın üzerinden bir buçuk sene geçmesine rağmen haklarını alamadı.
Hava Sporları Federasyonu ödemekle yükümlü olduğu tazminatı ödememekte direndi.
Salih Fenercioğlu’na dava sonucunda ödenmesi gereken tazminatın ödenmemesi bu kez olayı, daha da ileriye taşıdı ve “haciz” gündeme geldi.

Mahkeme kararına göre…
Davalının davacıya 51.700 TL tazminattan ibaret bir meblağ ile onun üzerinden 18.7.2011 tarihinden tediye tarihine kadar %7 faiz ödemesi hususunda Emir ve hüküm verir.
Yine bu mahkeme, 28.6.2011 tarihli fesih ihbarı geçerli nedenlere dayanmadığından, davacının hizmet akdi geçersiz nedenlerle feshedildiğinden feshin geçersizliğine emir verir.
Ve yine bu mahkeme, davalının davacıya bu hüküm masrafları dahil, dava masrafı olarak 4092 TL ile tediye tarihine kadar %14 faiz + %16 KDV ödemesi hususunda emir verir.
Tüm bunlara rağmen, mahkemenin buyurduğu emirler yerine getirilmemiş ve davalı üzerine düşeni yapmamıştır.

Fenercioğlu: Bu bir onur mücadelesiydiFenercioğlu’nun konuyla ilgili açıklamasına göre; “Açılan davanın maddi boyutundan çok manevi boyutu önemlidir. Yaşanan süreçte, haksız ithamlarla suçlandım; kamuoyu önünde rencide edilmeye çalışıldım, defalarca federasyon başkanı tarafından iftiralara maruz kaldım. Tüm bu yaşananlar neticesinde benim bu davayı kazanmam, aslında bir onur mücadelesiydi.
1991 yılından beri içerisinde bulunduğum ve profesyonel bir noktaya geldiğim yaşantımda alnımın akıyla elde ettiğim başarılarım gölgelenmeye çalışılmış ve bu beni hayli üzmüştür. Olayın önem taşıyan boyutu budur.

Tazminatın ödenmesi için 10 gün süre
Tazminatın ödenmemesi üzerine avukatım Adnan Ulunay aracılığıyla gerekli işlemleri başlattım. Gelinen aşamada, tazminat ödenmediği için Geçitkale Havaalanı Yavrukuş Tesisleri’nde federasyona ait uçak ve hava araçlarına haciz memurları tarafından tutanak tutturulmuştur.
Şimdi gelinen noktada önlerinde tazminatı ödemeleri için 10 günlük bir süre bulunuyor. Ve 10 gün süre sonunda, karşı tarafın tutumuna göre yasal gereklilikler yerine getirilecektir.”