Ekonomik istikrara dikkat

0
7

Son zamanlarda ülkemizde sürekli “istikrar” teriminden bahsedilmektedir. Aslında istikrardan söz ederken iki unsur akla gelir.

a) Ekonomik istikrar
b) Siyasal istikrar

Halkımızın büyük çoğunluğun anladığı “ekonomik istikrar”dır. Benim de bugün üzerinde durmak istediğim konu budur.
İstikrar kavramı iktisadi anlayışa göre değişmektedir. Ekonomik istikrardan söz edebilmek için temel makro piyasaların dengeye gelmesi gerekir. Yani makro ekonomik denge olması lazım. Örneğin gizli işsizlikle birlikte işsizlik oranı %20’leri aşmışsa ekonomik istikrardan söz edemeyiz.
Ekonomik istikrar tanımı şu kriterler çerçevesinde oluşturulmaktadır;

a) Fiyat istikrarı
b) Ekonomik büyüme
c) Düşük işsizlik oranı veya tam istihdam
d) Ödemeler bilançosu denkliği
e) Adil gelir dağılımı

Toplumun geniş bir kitlesi tarafından benimsenen bir istikrar kavramı üzerinde bir mutabakat sağlanamadığı taktirde ekonomik konuları sağlıklı bir şekilde tartışmak pekte mümkün değildir.
Makro ekonomik istikrarda para politikası önemli bir faktördür. Fakat ülkemizde bu bizim elimizde değildir. Maliye politikası ikinci önemli faktörlerden biridir ve bu konu bizim elimizdedir. Ben şu söze katılmıyorum. Türkiye bizim politikamızı çizer ve bizim aktörlerle birlikte yönetir. Bu doğru değildir. Biz kendimiz kendi politikamızı belirlemezsek elbette birileri bizim adımıza kendi doğruları içerisinde politikaları belirleyecektir.
Bizim sürdürülebilir bir maliye politikasını açık vermeden ve/veya makul bir açıkla ve bu açığı makul faiz oranlarıyla finanse etmemize odaklanmamız, gelirler politikamızda oluşan gerçek enflasyonun üzerinde bir gelir elde etmemiz ekonominin etkin çalışabilmesi için gerekli ortamı yaratmamız lazımdır. Bu aynı zaman da toplam faktör verimliliğinin artırılması için gereklidir.
Bizim ülkemizde ekonomik istikrardan söz edebilir miyiz? Soruyu daha değişik soralım ekonomik istikrarsızlığı gösteren türler nelerdir?

a) Dış ticaret dengesi bozukluğu. İthalatın İhracattan fazla olması. Fazla veren dış ticaret dengesi.
b) Dış açık. Yani dış açığın azaltılması.
c) Fiyat istikrarsızlığı. Bu tür bizde hiç istikrara kavuşmadı.
d) Enflasyon. Bu türde ülkemizde sürekli tartışma konusu. İthal ettiğimiz kadar enflasyon yaratma kabiliyetimiz var.
e) İstihdam. Toplam üretim faktörlerimizin tümü de üretime katılmıyor. Bu ise işsizlik oranında artışımızı gösteriyor.

Yukarıda belirttiğim hususlara baktığımızda KKTC’de istikrardan, dengeden bahsetmek mümkün müdür? Değildir. Peki parti politikalarına baktığımız da istikrarı / dengeyi sağlayacak görüşler var mı? İşte buna dikkat etmek ve ekonomik istikrarı sağlayacak politikalara yönelmek gerekiyor. Yılları heba etmeyelim.