Eğitilmiş beyin ve seçimler

24 Haziran 2013 Pazartesi | 13:13
Kıbrıs Town Houses

Eğitilmiş beyinlerin tepkileri ile eğitim almamış beyinlerin olaylar karşısındaki tepkileri farklıdır. Olaylar karşısında bir bireyin nasıl tepki vermesi isteniyorsa, beynindeki şemalar o yönde yapılandırılır. Sonuçta da bireyler tepkilerini şemalardan gelen direktifler yönünde vermeye başlar.
Yeni doğan bebek ana dilini öğrenene kadar sosyalleşmez. Olaylar karşısında evrensel tepkiler verir. Kıbrıslı, İngiliz, Afrikalı, Eskimo olsun fark etmez, çocuklar bütün memeli hayvanlardaki tepkilerin benzerlerini, evrensel olarak verirler. Acıktığı zaman fizyolojik değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan ağrıdan ötürü beyin ağrıya dayanamaz ve ağlamaya başlar; ta ki açlık giderilene kadar. Yani besinler mideye gidip, midede oluşan fizyolojik değişiklikler düzeltilip, sinirler beyine ağrıyı göndermekten vazgeçene kadar; denge (homeostasis) sağlanana kadar.
Ana dil öğrenilip sosyalleştiğinde ise baştaki ilkel tepki yerine, öğrenilmiş tepkiler geçer. Beyinde yapılandırılan veya oluşan şemalar her hangi bir olaya nasıl tepki vermesi gerektiğini bireye emreder. Birey de tepkisini ona en uygun şekilde yapar. Bu süreçte en etkili araç eğitimdir. Gerek okuldaki kısmı olan formal, gerekse planlanmamış, rastgele kısmı olan informal eğitim.
Olaylar biyolojik, fizyolojik, sosyal, ekonomik, siyasi olabilir. Bu olaylara verilen tepkiler de eğitim sayesinde beyinde oluşturulan “şemalar”dan gelen emirlere uygun verilir. Herhangi bir sosyal olayda, nasıl tepki verileceğini şemalar söyler aynı şekilde biyolojik, ekonomik, siyasal olaylarda da durum aynı.
Toplum hangi başat felsefeleri benimsemişse, genelde ondan gelen değer yargılarına bağlı olarak, okuldaki formal eğitimle bireylerin şemaları yapılandırır. Hayvanlara, ağaçlara, insanlara karşı verilecek tepkiler, yapılandırılmış olan şemaların ürünüdür.
Eğitilmiş beyinlerin olaylara verdikleri tepkiler genelde daha hümanist, barışçıl ve domokratiktir. Beyinlerindeki şemalar, aldıkları eğitim sonucu bu şekilde yapılandırılmıştır. Tersi tepkileri vermeleri genelde beklenmez.
Bu nedenle ülkelerin eğitim düzeyleri önemli bir göstergedir. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan veya geri kalmış ülkeler arasındaki farklardan bir tanesidir de aynı zamanda bu. Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde, bireyler kasıtlı olarak eğitimsiz bırakılmaktadır. Beyinlerindeki şemaları, ülkeye hakim olanlar tarafından, onların kendi istedikleri yönde tepki verecekleri biçimde yapılandırılmıştır.
Bu yüzden geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde ortaokul düzeyi sonrası okullaşma oranı % 60 veya daha da azdır. Söz konusu ülkelerde bireyler daha çok ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim almaktalar. Bu düzeydeki eğitim düzeyiyle genel olarak, standart vatandaşlık görev ve sorumlulukları ile bireylerin beyinlerindeki şemaları yapılandırılır. Bireyler standart düşünme ve tepki vermeye yönelik olarak eğitilir. Yaradan, din ve Allah korkusu, otoriteye bağlılık gibi bilgi türlerine bağlılık kazandırılır. Olaylar karşısındaki tepkileri de o yönde şekillenir.
Ancak bu KKTC’ye neler oluyor, anlamak mümkün değil. Bireylerin geneli lise mezunu. Çok büyük bir oranı da üniversite mezunu. Olaylar karşısındaki tepkiler ise geri kalmış ülkelerdeki beyin şemalarınınkiyle aynı. Dağlar delinip delinip satılmakta, adam kayırmacılık, bendensen her şey emrine amade, benden değilsen ölsen kimsenin umurunda değil, devlet imkanları peşkeş çekilmekte, doğal kaynak olan denizler sahibi olan vatandaşlara paralı ve daha niceleri… Ama en önemlisi 21. Yüzyılda eğitilmiş bireylere siyaset hala daha yasak.
Bireylerin olaylar karşısında eğitilmiş beyin şemalarına uygun tepkileri, değişik durumlarda ortaya çıkar. Eylemler, gösteriler, savaşlar, devrimler bunlardan bazıları. Ama en demokratik ve güçlü olanı ülkeyi yönetecekleri belirlemedeki seçimlerdeki tepkilerdir. Tepkilerin eğitilmiş beyinlerin şemalarına uygun olarak ortaya çıkıp çıkmayacağı 28 Temmuz seçimlerinde belli olacak. Toplumun bu açıdan gelişmişlik durumu da o zaman ortaya çıkacak.