Diyet yapmadan bir yılda tam 65 kilo verdi

0
57

Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel obezite ameliyatlarını anlattı:
Obezitenin, cerrahi yöntemle tedavi edilip edilemeyeceği nasıl belirleniyor?

Cerrahi tedavi; hastalık oluşturacak düzeyde aşırı şişmanlık söz konusu ise, yani vücut kitle indeksi (VKİ) 40'ın üstünde ise (Bu duruma morbid obizite denir) gerekmektedir. Ayrıca VKİ 35'in üstünde olan ve şişmanlığa bağlı şeker, hipertansiyon gibi yan etkilerin ortaya çıktığı hastalarda da bariatrik ameliyatlar uygulanmaktadır. Aşırı şişmanlıkla ilgisi olan tüm tıbbi branşların 1991 yılında birlikte aldıkları ortak uzlaşı kararına göre; morbid obezite tedavisinde en etkin ve kalıcı yöntem, şişmanlık cerrahisi olarak belirlenmiştir. En az iki diyet girişiminde bulunmuş ya da en az altı ay süre ile diyeti denemiş ve bunlarla kilo verse bile geri almış tüm morbid obezlerde 'mutlak' ameliyat gereksinimi vardır.

İKİ GÜNDE TABURCU OLUYORLAR
Morbid obezite hastasının, ameliyat olması için gereken şartlar neler?

Bizim en genç hastamız 15, en yaşlısı ise 59 yaşında. Ayrıca kalp, akciğer ve hormonal açıdan bu ameliyatlara engel bir durumun olmadığının da önceden kanıtlanması şart. Hastaların ciddi bir psikiyatrik ya da bağımlılık (alkol gibi) problemlerinin olmaması gerekir. Morbid obezitede, cerrahi girişim için hasta seçerken; American Society of Bariatric Surgery'nin (Amerikan Şişmanlık Cerrahisi Derneği) kurallarını takip ediyoruz.
Cerrahi yöntem kapsamında hastaya hangi ameliyatlar yapılabiliyor?
Bunlar; laparoskopik yani karnı kesmeden kapalı olarak milimetrik deliklerden yapılan 'tüp mide' ve 'mide bypass'ı' ameliyatlarıdır. Kelepçe olarak bilinen ve mide girişine bir bant takılmasını içeren yöntem ise artık terk edilmek üzere. 'Tüp mide' ameliyatı; midenin ince uzun bir tüpe çevrilerek gıda alınımını kısıtlayan ve iştahı da yok eden bir girişim. 'Mide by-pass'ı ise hem gıda alınımını kısıtlıyor, hem de alınan gıdaların emilimini azaltıp iştahı da keserek etkili oluyor. Olguların büyük bölümünde 'tüp mide' ameliyatı tercih ediliyor. Şeker hastalarında ise 'mide-by-pass'ını tercih ediyoruz. Tüm ameliyatlar kapalı olarak yapıldığı için hastalar; iki gün sonra taburcu olabiliyor, yedi-sekiz gün sonra da işlerinin başına dönebiliyorlar. Bir yıl içinde de istisnasız 25-60 kilo kaybediyorlar. Kilonun geri alınması olasılığı da düşük.

VKİ 35 ÜZERİ İSE TEHLİKLEDİR
Vücut kitle indeksi (VKİ) nasıl hesaplanıyor?

Kilonuzu, boyunuzun metre cinsinden karesine bölüyorsunuz. Örneğin 100 kilosunuz ve boyunuz 2 metre. Bu durumda 100/2×2 = 25. Vücut kitle indeksinin 20-25 arası olması normal, 25-30 arası olması kilolu, 30-35 arası olması şişmanlık ve 35'in üstünde olması ise ileri ya da hastalıklı şişmanlık anlamına geliyor. Bizim konumuz işte sadece bu son gurupla ilgili.

140 KİLODAN 75'E DÜŞTÜ
Mobid obezite hastası olan Bursalı işkadını Sedya Saydam, daha önce yedi-sekiz kez diyet yapıp akupunktur gibi yardımcı teknikler deneyerek kilo vermeye çalışmış. Ancak bu yöntemlerle kilo veremeyen Saydam, mide by-pass'ı ameliyatı olmuş. Bursalı işkadını, ameliyattan sonra 65 kilo verip 140'tan 75 kiloya indi.

ŞİŞMANLIK AMELİYATI SANILDIĞI GİBİ RİSKLİ DEĞİL
Bu ameliyatların riskleri neler?

Bahsettiğimiz ameliyatların riskleri; faydalarının yanında ihmal edilebilecek düzeyde. Bu ameliyatlara bağlı tekrar müdahale gerektirebilen ciddi komplikasyon olasılığı yüzde 2 oranında; ölüm olasılığı ise binde 1 oranında. Öte yandan bir açık kalp ameliyatı için kabul edilebilecek ölüm riski ise yüzde 3 civarında. Dolayısı ile şişmanlık ameliyatları zannedildiği gibi çok riskli girişimler değil. Bir de ameliyat sonrasında hipertansiyonun ve şeker hastalığının ortadan kalkabildiği, yaşamın uzadığı düşünüldüğünde, bu ameliyatlar; kar/zarar oranı açısından paha biçilmez girişimler. Tabii ki makul düzeyde bir risk söz konusu ama morbid obezitenin beraberinde getirdiği riskler çok daha fazla.

YAŞAM KURTARAN BİR OPERASYON
Obezite hastalarının ameliyat olma süreci tedavinin hangi döneminde, aşamasında gerçekleştirilmeli?
Her kilolu ya da kendini çok şişman zanneden kişi ameliyat edilmiyor; VKİ'nin 35'in üstünde olması şartı var. Yani şişmanlık cerrahisi ileri derecede obezite sonucu kişinin yaşamı tehdit altına girdiğinde uygulanması gereken yaşam kurtarıcı bir yöntem. Aslında makul riskleri olan bir 'tek' çare! Bunun altını çizmek istiyorum; 'son' değil, 'tek' çare!