Devlete girecek olanlar dikkat: Soru bankası değişiyor!

17 Temmuz 2013 Çarşamba | 12:09
Devlete girecek olanlar dikkat: Soru bankası değişiyor!
Kıbrıs Town Houses

Kamu Hizmeti Komisyonu, soru bankasının yeniden yapılandırılması hususunda çalışma başlatıldığını ve ilgili uzman kurumlarla istişareler yapılmakta olduğunu açıkladı.

Komisyon, amacın,  sınavların daha objektif, yansız, yüksek seviyede, seçici, nitel ve nicel anlamda hiçbir tartışma ve itiraza meydan vermeyecek seviyeye çıkartılması olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa’sının Amir hükmü uyarınca Anayasal bir kuruluş olarak yasa ile oluşturulan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın görevlerini tam bağımsız ve tarafsız olarak Anayasa ve Yaslara uygun olarak sürdürmekte olduğuna dikkat çekilen Kamu Hizmeti Komisyonu açıklamasında şöyle denildi:

“Bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu üstlendiği görevin yüksek sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdürürken yurtiçinde ve yurtdışında bu konularda bilgi ve tecrübesi olan kurumlarla istişare içerisinde her türlü işbirliğine gitmektedir.

Komisyonumuz bünyesinde bulunan soru bankasının yeniden yapılandırılması hususunda çalışma başlatılmış olup, konu ile ilgili uzman kurumlarla istişareler yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile sınavların daha objektif, yansız, yüksek seviyede, seçici, nitel ve nicel anlamda hiçbir tartışma ve itiraza meydan vermeyecek seviyeye çıkartılması amaçlanmaktadır.

Dünyanın en büyük üniversite yayınevi olan Oxford Üniversity Press’in uyguladığı Yabancı Dil (İngilizce) “Oxford Çevrimiçi Seviye Belirleme Sınavı”nın Kamu Hizmeti Komisyonu’nca yapılması kapsamında çalışmalar başlatılmış ve sonuç alma aşamasına gelinmiştir.”

Bu doğrultuda Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu niversitesi Rektörlüklerinin ziyaret edilerek işbirliği olanaklarının araştırıldığı kaydedilen açıklamada, kısa sürede netice verecek çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ve heyeti ile hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem de Ankara ziyaretinde, soru bankasının güçlendirilmesi ve öğretmen atama sınavları hususunda soru bankasının geliştirilmesi ve teknik işbirliği yapılması yönünde prensip anlaşmasına varıldığını da vurguladı.

Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun da ziyaret edilerek, Kamu Hizmeti Komisyonu ile Devlet Personel Başkanlığı’nın ortak hizmet alanlarının belirlenerek karşılıklı bilgi birikimlerinden yararlandırılması için ön temas yapıldığına da dikkat çeken Komisyon, “Gelişmelerle ilgili olarak ilgili Sivil Toplum Örgütlerine(Sendikalar) de bilgi verilerek görüşleri alınacaktır” dedi.

Komisyon açıklamasında şöyle denildi:

“Tüm bu uğraş ve çabalardaki amaç, seçim yasaklarının yaşandığı bu ara dönemden yararlanarak (Her türlü terfi, tayin ve nakiller yasaklanmıştır) önümüzdeki günlerde yapılması muhtemel Öğretmenlik Sınavlarının tamamen yenilenmiş soru bankası ile yürütülmesi sağlamaktadır.”