Çevre ve gri alanlar!

0
22

Akıl tutulması yaşanan yerlerde sorunlara sağlıklı çözümler üretilemez.

Fanatizm aklın önüne geçtiği zaman, her türlü değer pas-pas edilir.
Kişisel hırs ve kavgalar öne çıkar.
Belirsizlik ve kaos yaşanır.
Yozlaşıp, bozulan yapı içerisinde kolaycılık ön plana çıkar.
Kısa günün karının peşinde koşanların sayısı artar.
Uzun vadeli düşünüp, toplum çıkarlarını dikkate alanların sesi kısılır.
Sağduyu sahipleri umutlarını yitirir.
Gençlerin geleceğinden çalınır.
Doğru ile yanlış yer değiştirir.
Yaşananları sorgulamaya çalışanlar ötekileştirilir.
Ve sonuçta toplum kaybeder.
Ülke kaybeder…
Ama birileri de kazanır!
   ***
Bakıyorum da ülkede parti amblemlerinin arkasına saklanarak, kolay kazanıp, yaşamanın yolu yaratıldı.
Bilgi, birikim ve deneyim önemsizleştirildi.
İçe kapanık yapıda, dışa açılamamanın getirdiği sıkıntıları, birileri toplumu istediği şekilde yönlendirmek için araç olarak kullanabildi.
Değerler, kişisel hedeflere ulaşmakta kalkan olarak kullanıldığı için önemini yitirdi.
Kişiler kazanırken toplum kaybetti.
Kader ve hedef birlikteliği ortadan kalktı.
Kaynaklar tüketildi.
Hesap verilmedi.
Kurallar çiğnendi,  keyfilik yaşamın her alanında egemen kılındı.
Sorunlara çözüm üretilemedi.
Çözümlenmeyen sorunlar yaşamı olumsuz etkiledi.
Umutsuzluk arttı.
Göç hızlandı.
Ama bu durumu düzeltmesi gerekenler, bozuk düzenin devamını teşvik edici bir şekilde davranmaya devam etti.
Şimdi artık ilkesizlik ve kuralsızlık hayatın her alanında kol geziyor.
Sonuç herkesin malumu.
Herkes mutsuz ve şikayetçi ama sözde…
   ***
Kurallar yaşamımızı düzenleyen araçlar olmanın ötesinde anlam taşır.
Onlar ne kadar etkin ve yaşamı kolaylaştırıcı şekilde uygulanırsa, insan da o kadar rahat eder.
Her ne kadar insanoğlu doğası gereği kuralları pek sevmese de, yine de kuralsız yaşanamayacağının bilincindedir.
Ama yine de bir zorunluluk hissedilmediği durumlarda insan çoğu zaman kurallara uymamayı tercih edebilir.
Ya da kuralların bir başkaları için konulduğu düşüncesiyle meseleye yaklaşabilir.
Kendisini ayrıcalıklı görebilir!..
Bu belki de alışkanlıkların, kültürün bir sonucudur.
Ya da yaşanılan yerdeki uygulamaların!
Aslında günlük yaşantının her kesitinde kurallar vardır ve ortak yaşamın bir gereğidir.
Kimi zaman yazılı, kimi zaman yazısız.
Demokratik, çağdaş yaşamın  hem gereği hem de düzenleyicisidir kurallar.
Kuralsızlık, güçlünün güçsüzü ezebilmesine, toplumda ilişkilerin gerilmesine neden olur.
Hele bir de kuralsızlık kural olmuşsa, işte o zaman işler içinden çıkılmaz bir hal alır.
Bakıyorum da genelde kuralsızlık ya da düzensizlikten şikayet eder dururuz.
Avrupa’yı örnek gösterir, kendi sistemimizi eleştiririz.
Ama trafikteki kameralara kızar, okulda çocuğa uyarı verildiğinde isyan eder, mesai saatlerine uyumu zül görürüz.
Sıra beklemekten hoşlanmaz, işleri olması gerektiği gibi değil ama bir tanıdık, bildik aracılığıyla yapmayı deneriz.
Böyle olması gerektiği için mi, yoksa zorunluluktan mı bilinmez!
Tavuk yumurta örneğinde olduğu gibi.
Ama bir gerçek var ki kurallarla aramız pek hoş değil.
Bu böyle devam etmemeli.
Kurallar ve yasalar herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanmalı.
Ülkenin her alanda yapısal dönüşümlere ihtiyacı olduğu bir gerçektir.
Ama bunun öncesinde işe kuralların herkes için olduğu ve uygulanacağı noktasından başlanmalı.
Bireyler kendilerini sorgulayarak, buna katkı koymalı.
Bunun için de gri alanlarda yaşamı sürdürme kolaycılığı terk edilmeli.
Gerçek anlamda üretken bir anlayışla bir şeyler yapılmalıdır.
                            ***
5 Haziran Dünya Çevre günü idi dün.
Mesajlar yayınlandı, konuşmalar yapıldı.
Çağdaş insan olmanın gereği çevreye saygıdan başlar.
Çevreyi korumaktan…
Yaşanılan çevrede kurallara uymaktan ve uymayanları uyarmaktan…
Kuralsızlığa karşı çıkıştan başlar!
Kısa vadede kuralsızlık yaşamı kolaylaştırır gibi görünse de uzun vadede ciddi sorunlara neden olur.
Her alanda tamiri zor hasarlar meydana getirir.
Gelecekte aşılması daha da zor sorunlar yumağı oluşturur.
Bunları aşmak için ödenecek bedelin boyutunu büyütür.
Umarım bunun farkına bir an önce varırız.